AFGELASTING GEMEENTEDAG

 

Beste gemeenteleden,  

Aanstaande zaterdag staat onze gemeentedag op de agenda. Een aantal mensen zijn de afgelopen weken druk geweest om een aantal activiteiten te organiseren. Met inachtneming van de coronamaatregelen was dat geen eenvoudige opgave.

Afgelopen maandagavond zijn een aantal extra coronamaatregelen afgekondigd door de overheid. De aanwezigheid van het virus neemt duidelijk weer toe, en dat vraagt om ieders verantwoordelijkheid om het tij weer te keren.

Opnieuw plaatst het coronavirus ons voor een dilemma. Wat kan nog wel en wat niet? Wat is wel en niet noodzakelijk? Wat vinden we wel of niet verantwoord? En hoe nemen we als kerk onze verantwoording? Een dilemma waar we als crisisteam en organiserend comité over hebben nagedacht. Uiteindelijk is de slotsom dat er teveel twijfel is om het door te laten gaan. En daarbij speelt ook een rol dat de maatregelen het erg lastig maken om  activiteiten te organiseren die zich richten op verbinding en ontmoeting.

Helaas hebben we dus het besluit moeten nemen om de gemeentedag af te gelasten. We hopen op uw/jouw begrip voor dit besluit. Een lastig besluit, omdat we merken dat er juist zoveel behoefte is aan ontmoeting en verbinding. Laten we hopen en bidden dat er snel weer meer ruimte ontstaat om elkaar te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Crisisteam
Organiserend comité gemeentedag