Wat wij geloven

Wij geloven dat wij zelf ons leven en ons geluk niet kunnen maken. Wij mensen maken deze wereld uiteindelijk niet tot een mooie wereld. Wij geloven dat God Zijn Zoon aan deze wereld gegeven heeft, Jezus Christus als Redder van ons leven en van deze wereld. Jezus verandert ons leven door Zijn Geest. Door Hem leren wij weer wat liefde is. We leren God kennen als liefdevolle Vader, we groeien in liefde voor elkaar en de mensen om ons heen.

We geloven dat het zin heeft om op te komen voor mensen die het minder hebben en dat deze wereld en het milieu de moeite van onze liefdevolle zorg waard zijn.

 

 

Kernpunten
Verbondenheid

Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen.

Omgang

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel Zijn weg gaat met Zijn kinderen op aarde.

Eerbied

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Kerk en maatschappij

De GKV is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.