Visie en missie

Het doel van onze gemeente de Levensbron 

 ‘De Levensbron verbindt!’

Vanuit onze verbinding met en door Jezus Christus groeit de band tussen de generaties in onze gemeente. Kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen zijn zo met onze God verbonden. Daarnaast zijn zo ook met elkaar verbonden en accepteren hierin elkaar helemaal. Met name de verbinding met de jeugd en kinderen staat als extra groeipunt centraal. 

De weg waarlangs we dit doel bereiken
De verschillende generaties gaan met elkaar in gesprek. In dit gesprek is er ruimte voor elkaar. We willen in het gesprek niet oordelen. Uiteindelijk vormen we elkaar naar het doel (onze visie) wat we voor ogen hebben. 

 

Jaarthema

Ieder jaar hanteren wij een ander thema binnen onze gemeente en proberen wij dit tot leven te brengen door speciale diensten, tijdens huisbezoek, etc.