Jaarthema
 

Ons jaarthema is: Laat je leiden door de Geest

In onze gemeente zijn allerlei groei- en veranderprocessen aan de gang. We leren de waarden omarmen van samen jong blijven, we bouwen een andere band op met elkaar in de miniwijken en elkaars gaven en mogelijkheden optimaal inzetten. We willen bovenal doorgroeien in de band met Jezus Christus en elkaar op het terrein van hoofd, hart en handen. Dit jaar willen we ons daarbij allereerst laten leiden door de Geest.

De praktijk is vaak dat we in ons dagelijks leven en leven als gemeente allerlei ideeën hebben, plannen maken en proberen uit te voeren. Heel vaak blijven we daarbij zelf aan het roer en willen we ook grip houden op wat er komen gaat. Hoe voorkomen we dat we vastlopen in onze eigen visies, plannen en acties?

Jezus leert ons in Lukas 11 vers 12 eerst en vooral te vragen om de leiding van de Geest! Eerst stil worden en bidden en wachten op zijn leiding. Hij zal ons dan ook geven wat in de ogen van Vader nodig is in dienst van het koninkrijk van Jezus Christus.

Dit jaar willen we doorgroeien in het afhankelijk zijn en blijven van Gods Geest. En dat willen we leren in ons dagelijks leven als christenen en als gemeente samen, zondags en in de week. Het jaar thema is op deze manier geen project met allerlei activiteiten maar een (nog beter) leren luisteren naar hoe de Geest van Jezus Christus ons door alles heen wil leiden naar een toekomst vol van hoop.