Jaarthema
 

Growing Young!
Ons jaarthema is dit jaar: Growing Young! Hiervoor hebben wij de volgende kernvraag vastgesteld: wat hebben we als gemeente nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren? Growing Young vraagt om een cultuurverandering waarin we in alles rekening houden met jongeren. Het vraagt om een gemeenschap waarin we ons richten op persoonlijke relaties en betrokkenheid. Zijn we hiertoe bereid? Wat mag het ons kosten? Het vergt moed.

Hiervoor hebben wij zes essentiële kenmerken vastgesteld. Deze zijn onlosmakelijk van elkaar verbonden.

Geef leiderschap door
Leiders moeten niet alles zelf willen doen. Jongeren hebben talenten die Gods koninkrijk zichtbaarder, mooier en rijker maken. Jongeren willen niet alleen consumeren, maar ook meedoen. Durf jongeren dan ook verantwoordelijkheid te geven. Geef ze de ruimte, zodat ze hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en zich kunnen inzetten. 

Inleven in jongeren
Heb empathie voor de jongeren en begrijp en waardeer jongeren. Wees op de hoogte van wat er vandaag speelt. Houd van ze en weet wat een jongere bezighoudt. Verplaats je in het leven van jongeren en kom erachter hoe het is om vandaag jong te zijn. Ga daarbij met elkaar in gesprek om elkaar te begrijpen. 

Zet Jezus en zijn boodschap centraal
Als kerk zetten we Jezus, wat hij zegt en doet centraal. Dit betekent dat de focus minder ligt op abstracte dogma’s, formules en formulieren of op de traditie van de kerk. We mogen jongeren inwijden in een leven waarin Jezus en zijn boodschap centraal staan.

Werk aan een warme gemeenschap
We werken als kerk als bewust aan een cultuur waarin men betrokken is. Een warme gemeenschap waar jongeren zich gezien voelen. Jongeren willen zich welkom voelen. Ze willen de ruimte om zichzelf te zijn en willen contact met andere generaties. Relaties zijn daarbij belangrijker dan activiteiten. En binnen die relaties moet iedereen hun moeite, twijfel en ongeloof met elkaar kunnen delen. 

Geef de jeugd (en gezinnen) in alles prioriteit
Dit blijkt het meest doorslaggevende kenmerk te zijn. Wanneer dit kenmerk ontbreekt, dan vergrijst de kerk. Wij kiezen er als kerk bewust voor om jongeren en hun leefwereld centraal te zetten. Daarmee bekijken we alle aspecten van gemeente-zijn vanuit jongeren. Als jongeren ervaren dat ze gewaardeerd worden en er aandacht is voor hen is, heeft dit een enorme uitwerking op de rest van de gemeente. Ouderen worden daarbij niet vergeten, maar de focus is erop gericht om generaties met elkaar te verbinden. 

Wees relevant voor anderen
We focussen ons als kerk niet op de zondagse eredienst, maar richten ons op de samenleving waarin de jongeren leven. We willen jong en oud betrekken bij een gemeenschap die openstaat voor anderen en de cultuur waarin we leven. Waarin ruimte is voor de dialoog. Iedereen moet welkom zijn en de kerkelijke gemeenschap zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving in de lokale context.