Avondmaal

Het avondmaal vieren wij om te gedenken dat onze Heer Jezus Christus voor ons is gestorven. Om dit een heilig sacrament te houden vieren we het Heilig Avondmaal alleen als we iedere dag opnieuw ons geloof en vertrouwen op Jezus Christus stellen. Daar hoort dus een openbare belijdenis tegenover de gemeente bij. Als gemeente steunen wij elkaar daarin.

Natuurlijk mogen gasten het Heilig Avondmaal met onze gemeente te vieren. Jij bent altijd welkom om de eredienst bij te wonen, ook als je zelf het avondmaal nog niet kunt gebruiken. Wanneer jij je geloof en vertrouwen op Jezus Christus stelt en daarvan in je eigen kerkelijke gemeente belijdenis hebt afgelegd mag jij mededelen aan het avondmaal.

Als teken hiervan vragen wij je een verklaring te ondertekenen. Hiervoor kun jij terecht bij de koster in de hal van de kerk.