Overige contactadressen

Scriba
Anja Mijnheer en Evelyn Tippe
e-mail: scriba@levensbronrouveen.nl

Predikant
Ds. R.W.J. van Ommen
telefoon: 0522-853235
e-mail: rolfvanommen@levensbronrouveen.nl

Jongerenwerker
Timon Oldegberstelefoon: 06 14 23 35 48e-mail: timonoldegbers@levensbronrouveen.nl

Ouderenwerker
Ageeth Bolkse-mail: ageethbolks@levensbronrouveen.nl

Preekvoorziening
Hilly Groenendijk
e-mail: hilly.groenendijk@gmail.com

Kerkelijk bureau
Sabine Visscher en Bernita Pullen
e-mail:
kerkelijkbureau@levensbronrouveen.nl

Penningmeester
Klaas Troost
e-mail: penningmeester@levensbronrouveen.nl

Diaconie
e-mail: Diaconie@levensbronrouveen.nl

Multimedia groep
e-mail: beamteam@levensbronrouveen.nl

De multimedia groep is onderverdeeld in het beamteam, geluidsteam en camerateam. Als u van een van deze teams gebruik wilt maken, kunt u dit aanvragen via bovenstaand emailadres.

De informatie voor de beamer moet op de volgende manier worden aangeleverd:

  • In PowerPoint;
  • Formaat 16:9;
  • Lettergrootte minimaal 32;
  • Voor vrijdagavond 19.00u.

Voor speciale diensten zoals bijvoorbeeld trouwen, begrafenis of sing-in minimaal drie weken van tevoren een mail sturen naar het beamteam.

Scipio app / E-mailbeheer / Communicatie
e-mail: communicatie@levensbronrouveen.nl

Websitebeheer
e-mail: communicatie@levensbronrouveen.nl

Commissies
KinG: king@levensbronrouveen.nl
Jeugdcommissie: jcrouveen@hotmail.com

Nieuws insturen
Heeft u actueel en relevant nieuws dat u graag wilt delen via deze website? Dit kunt u aanleveren bij communicatie@levensbronrouveen.nl