Geboorte


Wanneer jullie kindje is geboren geef dit dan zo snel mogelijk door aan het kerkelijk bureau. Dit kan door middel van een telefoontje, het sturen van een geboortekaartje of mail naar kerkelijkbureau@levensbronrouveen.nl

Vermeld daarin het volgende:

 • (doop)naam en exacte voornamen
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats


Vervolgens licht het kerkelijk bureau de dominee en de wijkouderling in en zorgt ervoor dat het wordt afgekondigd en vermeld wordt in de Oost West en ledenadministratie.

Dopen

Met de doop wil God laten zien dat we voor Hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij Hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij Hem verder. Pasgeboren kinderen worden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. Ook mensen die later tot geloof komen worden gedoopt als teken van hun nieuwe leven.

Elke tweede zondag van de maand is het doopzondag. Het tijdstip is in overleg met de predikant en de doopouders. In verband met de afkondigingen en voorbereidingen voor de predikant dient de doop uiterlijk 8 dagen voor de doopzondag doorgegeven te worden. Dit kan via de mail naar kerkelijkbureau@levensbronrouveen.nl

Voor de doopzondag zelf vinden jullie hieronder een aantal praktische punten voor het dopen.

De scriba’s van wijk Oost en West, en de dienstdoende predikant ontvangen graag de antwoorden op onderstaande punten. Deze graag uiterlijk de maandag voorafgaand aan de doopzondag aanleveren (alvast bedankt!).

  • Welk doopformulier wilen jullie gebruiken?
   (er zijn er drie, te vinden op de website van gkv; zoekterm doopformulieren gkv).

 

  • Hebben jullie één of twee liederen die je graag wilt laten zingen bij de doop, in de doopdienst?
   Zo ja welke?
   N.B. Willen jullie daarbij rekening houden dat niet alle liederen door het orgel begeleid kunnen worden en dat je zo mogelijk zelf voor andere begeleiding zorgt? Willen jullie er ook rekening mee houden dat de gemeente het lied ook goed kent en volop kan meezingen. Iets wat de gemeente zeker rondom de doop graag wil!

 

  • In geval er meer ouders een kind in dezelfde dienst willen laten dopen, willen jullie dan onderling contact opnemen om tot een gezamenlijke afstemming te komen voor het formulier en te zingen liederen?

 

  • Willen jullie graag dat de kinderen bij de doop voor in de kerk erbij zijn om de doopsbediening van dichtbij mee te maken? Zo ja, dan zal de King dit verder regelen met bankjes voor in de kerk. Wil je dit doorgeven aan de King?(king@levensbronrouveen.nl)

 

 

  • Als jullie daar geen bezwaar tegen hebben, gaan we er van uit dat het beantwoorden van de doopvragen vanaf het podium met het gezicht naar de gemeente gebeurt.

 

  • Hebben jullie nog aandachtspunten? Bijvoorbeeld voor het gebed of punten waar rekening mee gehouden kan/moet worden in de dienst/preek?

 

  • Willen jullie koffie drinken na de dienst? Neem dan even contact met de koster op om dit af te stemmen (koster@levensbronrouveen.nl of via Whatsapp op 06 12266464). Hiervoor dien je zelf een aantal koffieschenkers te regelen.

 

 

  • Zijn jullie met meer doopouders en willen jullie weten hoe het uitkomt met de plekken voorin, hoeveel stoelen er beschikbaar zijn? Ook dat kan je het makkelijkst even met de koster afstemmen/navragen.

 

 

Scriba:

n.a. scriba,
email: scriba@levensbronrouveen.nl

 

‘De HEER is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.’

Psalm 100:5