Dopen

Met de doop wil God laten zien dat we voor Hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij Hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij Hem verder. Pasgeboren kinderen worden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. Ook mensen die later tot geloof komen worden gedoopt als teken van hun nieuwe leven.

Elke tweede zondag van de maand is het doopzondag. Het tijdstip is in overleg met de predikant en de doopouders. In verband met de afkondigingen en voorbereidingen voor de predikant dient de doop uiterlijk 8 dagen voor de doopzondag doorgegeven te worden.

Dit kan via de mail naar scriba@levensbronrouveen.nl

Voor de doopzondag zelf vinden jullie hieronder een aantal praktische punten voor het dopen.

  • Welk doopformulier wilen jullie gebruiken?
   Eer zijn er drie te vinden op www.ngk.nl/formulieren.
  • Hebben jullie één of twee liederen die je graag wilt laten zingen bij de doop, in de doopdienst? Zo ja welke?
   Willen jullie hierin rekening houden met de gemeente, dat het lied bekend is en er volop meegezongen kan worden.
  • Als er meer ouders in dezelfde dienst willen laten dopen, willen jullie dan onderling contact opnemen om tot een gezamenlijke afstemming te komen voor het formulier en de te zingen liederen?
  • Willen jullie graag dat de kinderen bij de doop voor in de kerk erbij zijn om de doopsbediening van dichtbij mee te maken? Zo ja, dan zal de KinG dit verder regelen met bankjes voor in de kerk. Wil je dit doorgeven aan KinG? king@levensbronrouveen.nl
  • Als jullie geen bezwaar hebben, gaan we er van uit dat het beantwoorden van de doopvragen vanaf het podium met het gezicht naar de gemeente gebeurt.
  • Hebben jullie nog aandachtspunten? Bijvoorbeeld voor het gebed of punten waar rekening mee gehouden kan/moet worden in de dienst/preek?
  • Koffiedrinken na de ochtenddienst is voor de hele gemeente, mocht je in besloten gezelschap koffie willen drinken of na de middagdienst, dan kan dit in overleg met de koster. koster@levensbronrouveen.nl of via Whatsapp op 06 12 26 64 64. Hiervoor dien je zelf een aantal koffieschenkers te regelen.
  • Zijn jullie met meer doopouders, willen jullie dan laten weten hoeveel zitplaatsen er nodig zijn en met de koster afstemmen of deze beschikbaar zijn?

 

 

‘De HEER is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.’

Psalm 100:5