Onze gemeente

De Levensbron Rouveen is een bloeiende, steeds jonger wordende gemeente die gekleurd wordt door een nog behoorlijk christelijke dorpsgemeenschap en traditie. Geloof, kerk, school, familie en werk staan in het dagelijks leven nog niet zo ver uit elkaar. Al verandert deze cultuur ook in Rouveen snel, zeker onder de jongeren. Daarmee hebben we als gemeente goud in handen, maar staan we ook voor de uitdaging om in deze tijd samen Jezus Christus te volgen. We delen het verlangen om nieuwe verbindingen aan te gaan met elkaar en de mensen om ons heen in een veranderende cultuur en samenleving.

Met elkaar verbonden door het geloof in God