Kerkdiensten

Onze diensten vinden op zondagochtend plaats om 10:00 uur. In de middag begint de dienst om 14:30 uur. Andere diensttijden worden vooral gehouden in de zomermaanden, christelijke feestdagen en andere gevallen. Jij bent altijd van harte welkom om één of meerdere van deze diensten bij te wonen.

Kerkgebouw

De diensten worden gehouden in het kerkgebouw De Levensbron. U vindt deze aan Esdoornlaan 3 in de dorpskern van Rouveen. Het kerkgebouw is een half uur voor aanvang van de dienst open. De plaatsen zijn vrij.

In de kerkdienst wordt gelezen uit het Woord van God in de Nieuwe Bijbelvertaling en wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en uit het Liedboek voor de Kerken. Mocht je zelf niet in het bezit zijn van deze boeken, dan kun je deze lenen bij binnenkomst. De liederen en teksten worden ook getoond op de projectieschermen.

 

Liturgie

Een kerkdienst verloopt in de regel via een vast patroon, de liturgie. Soms verloopt de kerkdienst wat anders, bijvoorbeeld wanneer we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren of de Heilige Doop bediend wordt. Daarnaast worden van tijd tot tijd speciale diensten gehouden. Deze zijn aangepast voor mensen met een verstandelijke handicap of themadiensten welke zijn voorbereid en worden ingevuld door jongeren van de gemeente.

Op afstand luisteren

Wij kunnen ons voorstellen dat de drempel om een kerkdienst te bezoeken hoog kan zijn.  Je kunt de kerkdiensten ook beluisteren via deze site of gratis downloaden om deze later een keer (opnieuw) te beluisteren.