Jeugdwerk(st)ers gevraagd voor jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar.

Wellicht heeft u het gelezen in een nieuwsbrief of Oost-West, maar we hebben het voornemen om in januari weer te starten met het jeugdwerk voor de 12-15 jarigen. Dat gaan we doen met een geheel nieuw concept van jeugdwerk binnen onze gemeente.

Al eerder heeft u kunnen lezen dat we in het voorjaar van 2020 geconcludeerd hebben dat de bestaande werkvormen van catechisatie en jeugdvereniging aan vernieuwing toe waren. Daarom hebben we in het voorjaar besloten om eerst de tijd te nemen om een nieuwe werkvorm te kiezen die past bij deze tijd en bij de jeugd in onze gemeente. Tegelijk met dat besluit begon ook de corona-crisis waardoor het organiseren van jeugdwerk in het najaar sowieso al lastig werd. Corona was echter niet de reden om in de afgelopen maanden geen jeugdwerk te organiseren. Als werkgroep hebben we hard gewerkt aan een nieuw concept. Met dat nieuwe concept willen we nu een nieuwe start maken in januari 2020.

Een nieuwe werkvorm betekent een uitdaging. Een uitdaging voor de jongeren, maar ook een uitdaging voor ons als gemeente. Gedurende het proces om tot een nieuwe werkvorm te komen hebben we onder meer helder gekregen dat een actieve en betrokken rol van mensen uit de eigen omgeving voor jongeren heel belangrijk zijn. Een relatie opbouwen met God, leren jongeren in de eerste plaats thuis van hun ouders, zo kregen we terug uit een enquête onder de doelgroep.

We (her)ontdekten ook dat de rol van gemeenteleden belangrijk is. Jeugdwerk kun je niet uitbesteden door jongeren maar naar een cursus geloven en praten over geloven te sturen. Nee, het is belangrijk dat we daarin als gemeente een actieve en betrokken rol hebben. Daarbij ontdekten we dat de focus op kennisoverdracht helemaal niet zo belangrijk is voor jongeren van 12-15. Ontdekkend leren over wie God is in hun leven, in een sfeer van ontspanning en vertrouwelijkheid lijkt veel belangrijker voor deze groep.

Op basis van al die verkregen inzichten en uit ervaringen van andere gemeentes hebben we als werkgroep de methode Reflect gekozen. Een methode die past bij deze tijd en waar we alle ingrediënten in terugvinden die we als werkgroep vooraf hadden vastgesteld.

Een laatste stap die we nu nog moeten zetten is het vinden van betrokken gemeenteleden die zich willen inzetten. We zoeken daarom gemeenteleden die zich willen inzetten voor deze groep. De vorm en frequentie zijn daarbij bespreekbaar. Maar graag geven we een ieder de kans om zich aan te melden voor een vrijblijvende informatie avond voor jeugdwerkers in onze gemeente. De informatie avond houden we op: 

Dinsdag 8 december om 20:00 uur in de kerk.

Uiteraard, opgeven vooraf is verplicht i.v.m. een beperkt aantal personen en vanwege de Corona maatregelen. Opgeven kan door een email te sturen naar één van de commissieleden.

Jeugdwerkcommissie:
               Martin Post
               Janita Brinkman
               Kirsten Visscher
               Jolanda Bouwmeester
               Eline Bouwmeester
               Rolf van Ommen
               Rolinka Hoeve
               Klary Olsman
               Anny Poolman
               Jenet Korterink
               Trudy van Lenthe