Beste gemeenteleden,

 

Nu op veel plekken in de samenleving versoepelingen gelden van de coronamaatregelen geldt dit ook voor ons als kerk. Per 1 juli bieden de voorschriften ruimte om maximaal 100 personen (excl. medewerkers) te verwelkomen tijdens de eredienst. Tot 1 juli geldt een maximum van 30 personen.

Dat het weer mogelijk is om een kerkdienst te bezoeken betekent helaas nog niet dat we terug kunnen naar het ‘oude normaal’. Het bezoeken van een kerkdienst is nog aan veel regels en voorschriften gebonden. De afgelopen periode hebben crisisteam, commissie van beheer en kosters zich gebogen over het opstellen van een gebruiksplan. Het gebruiksplan is een concrete uitwerking van de voorschriften van het RIVM en het protocol zoals opgesteld door het landelijk kerkverband en Steunpunt Kerk en Werk. Vanaf deze week is dit gebruiksplan te lezen op onze website (Klik hier voor het gebruiksplan)

Middels deze nieuwsbrief willen wij u als gemeente nader informeren. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:

 1. Hoe geven we de komende periode invulling aan de mogelijkheden tot kerkbezoek?
 2. Wanneer kan ik een kerkdienst bezoeken?
 3. Waar moet ik aan denken als ik een kerkdienst ga bezoeken?

Hoe geven we de komende periode invulling aan de mogelijkheden tot kerkbezoek?

 • Als kerk willen we het gemeenteleven gaande houden, maar ook onze verantwoording nemen om het virus niet verder te verspreiden. We volgen de voorschriften van het RIVM en het protocol van Steunpunt Kerk en Werk. Daarbij willen we de grenzen niet opzoeken.
 • De periode tot 1 juli zien we als een proefperiode. De zondagen tot 1 juli worden er mensen uitgenodigd dan wel krijgen doopouders de gelegenheid mensen uit te nodigen.
 • In de periode vanaf 1 juli tot 1 september willen we u een mogelijkheid geven om de kerkdienst te bezoeken. De realiteit is echter wel dat een aantal van maximum 100 nog steeds beperkt is en daardoor ook de mogelijkheden.
 • Tot 1 september wordt er elke zondag één dienst gehouden, die net als in de afgelopen periode ook via internet te zien is.

Wanneer kan ik een kerkdienst bezoeken?

We hebben ons de afgelopen periode gebogen over verschillende methoden om invulling te geven aan maximaal 100 bezoekers. De conclusie is dat elke methode zijn voor- en nadelen kent. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een duidelijke en eenvoudige werkwijze:

 • Per zondag wordt aangegeven uit welke 2 of 3 wijken gemeenteleden de kerkdienst kunnen bezoeken;
 • Vooraf aanmelden is daarbij niet nodig. Op basis van prognoses, vakantieperiode en wijksamenstelling schatten we in dat de opkomst op deze manier onder de 100 personen zal blijven. In het onwaarschijnlijke geval dat het aantal van 100 personen overschreden wordt zal de koster u vragen om toch thuis de dienst mee te beleven.
 • Voor de maanden juli en augustus geldt het onderstaande schema.
 • 5 juli en 16 augustus staan gepland als doopzondagen, dan krijgen doopouders de gelegenheid om bezoekers uit te nodigen.
 • Vriendelijk doch dringend verzoek alleen naar het kerkgebouw te komen wanneer uw wijk staat ingeroosterd. Ook is het niet de bedoeling om te gaan ruilen, dat verstoort de prognose.

 

Zondag 5 juli Doopzondag – alleen op uitnodiging van doopouders
Zondag 12 juli Oost – wijk 1 West – wijk 1  
Zondag 19 juli Oost – wijk 2 West – wijk 2 West – wijk 7
Zondag 26 juli Oost – wijk 4 Oost – wijk 5 West – wijk 3
Zondag 2 augustus Oost – wijk 8 West – wijk 5  
Zondag 9 augustus Oost – wijk 7 West – wijk 4  
Zondag 16 augustus Doopzondag – alleen op uitnodiging van doopouders
Zondag 23 augustus Oost – wijk 6 West – wijk 6  
Zondag 30 augustus Oost – wijk 3 West – wijk 8  

 

Waar moet ik aan denken als ik een kerkdienst ga bezoeken? 

De realiteit is helaas dat kerkbezoek in deze periode vraagt om een reeks aan regels en maatregelen. Deze zijn erop gericht om besmettingsgevaar te verkleinen.

Algemeen:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Mensen met een kwetsbare gezondheid of op oudere leeftijd (70 +) worden door het RIVM beschouwd als een risicogroep. Het advies van het RIVM is om grote bijeenkomsten te mijden. Wij willen u nadrukkelijk wijzen op dat advies.
 • Van huis naar de kerk:
 • Alleen samen reizen met personen uit hetzelfde huishouden.
 • Binnenkomst kerkzaal:
 • U dient uw handen te ontsmetten bij één van de hygiënezuilen;
 • Bewaar 1,5 meter afstand;
 • De ingang aan de Acaciastraat is gesloten;
 • We kunnen in de kerk momenteel geen ruimte/gelegenheid bieden voor ontmoeting. We willen u vragen om bij binnenkomst meteen naar de kerkzaal te gaan;
 • De garderobe is momenteel niet beschikbaar. Mocht u een jas bij u hebben, dan wij willen wij u vragen om die mee te nemen naar uw zitplaats;
 • Verspreid in de kerk staan er stoelen. Het is de bedoeling dat er tussen elk huishouden minimaal drie stoelen vrij blijven;
 • De toiletten zijn beschikbaar, maar wij willen u vragen om dit tot een minimum te beperken;
 • Er is geen kinderoppas beschikbaar.

 

 • Tijdens de kerkdienst:
 • Aangezien gemeentezang wordt gezien als een mogelijk risico willen wij u nadrukkelijk vragen niet mee te zingen;
 • Er wordt alleen digitaal gecollecteerd.
 • Verlaten kerkzaal:
 • We vragen u om de kerkzaal gefaseerd te verlaten, om opstoppingen te voorkomen. U krijgt daarvoor instructies via de beamer.
 • Ook na de kerkdienst is er geen ruimte/gelegenheid voor ontmoeting. Wij willen u vragen om meteen huiswaarts te gaan.

Tenslotte

Ondanks alle maatregelen zijn we dankbaar dat we weer een vorm van samenkomst kunnen organiseren, al is dat niet op de wijze zoals we dat het liefst zouden willen. Laten we hopen en bidden dat het virus verder uitdooft zodat we per 1 september 2020 verdere versoepelingen kunnen doorvoeren. 

Heeft u vragen  of opmerkingen dan kunt u zich wenden tot de koster of de commissie van beheer (Teun Lassche, 0615883342, tlassche@hotmail.com)

 

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

Commissie van Beheer

Kosters