Onderstaand bericht zal bijgewerkt worden wanneer er nieuwe info bekend is. 

Laatste update: 18-juni-2020

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief  – GKV Rouveen – 18 juni 2020

Beste gemeenteleden,

 

Nu op veel plekken in de samenleving versoepelingen gelden van de coronamaatregelen geldt dit ook voor ons als kerk. Per 1 juli bieden de voorschriften ruimte om maximaal 100 personen (excl. medewerkers) te verwelkomen tijdens de eredienst. Tot 1 juli geldt een maximum van 30 personen.

Dat het weer mogelijk is om een kerkdienst te bezoeken betekent helaas nog niet dat we terug kunnen naar het ‘oude normaal’. Het bezoeken van een kerkdienst is nog aan veel regels en voorschriften gebonden. De afgelopen periode hebben crisisteam, commissie van beheer en kosters zich gebogen over het opstellen van een gebruiksplan. Het gebruiksplan is een concrete uitwerking van de voorschriften van het RIVM en het protocol zoals opgesteld door het landelijk kerkverband en Steunpunt Kerk en Werk. Vanaf deze week is dit gebruiksplan te lezen op onze website (klik hier voor het gebruiksplan)

Middels deze nieuwsbrief willen wij u als gemeente nader informeren. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:

 1. Hoe geven we de komende periode invulling aan de mogelijkheden tot kerkbezoek?
 2. Wanneer kan ik een kerkdienst bezoeken?
 3. Waar moet ik aan denken als ik een kerkdienst ga bezoeken?

Hoe geven we de komende periode invulling aan de mogelijkheden tot kerkbezoek?

 • Als kerk willen we het gemeenteleven gaande houden, maar ook onze verantwoording nemen om het virus niet verder te verspreiden. We volgen de voorschriften van het RIVM en het protocol van Steunpunt Kerk en Werk. Daarbij willen we de grenzen niet opzoeken.
 • De periode tot 1 juli zien we als een proefperiode. De zondagen tot 1 juli worden er mensen uitgenodigd dan wel krijgen doopouders de gelegenheid mensen uit te nodigen.
 • In de periode vanaf 1 juli tot 1 september willen we u een mogelijkheid geven om de kerkdienst te bezoeken. De realiteit is echter wel dat een aantal van maximum 100 nog steeds beperkt is en daardoor ook de mogelijkheden.
 • Tot 1 september wordt er elke zondag één dienst gehouden, die net als in de afgelopen periode ook via internet te zien is.

Wanneer kan ik een kerkdienst bezoeken?

We hebben ons de afgelopen periode gebogen over verschillende methoden om invulling te geven aan maximaal 100 bezoekers. De conclusie is dat elke methode zijn voor- en nadelen kent. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een duidelijke en eenvoudige werkwijze:

 • Per zondag wordt aangegeven uit welke 2 of 3 wijken gemeenteleden de kerkdienst kunnen bezoeken;
 • Vooraf aanmelden is daarbij niet nodig. Op basis van prognoses, vakantieperiode en wijksamenstelling schatten we in dat de opkomst op deze manier onder de 100 personen zal blijven. In het onwaarschijnlijke geval dat het aantal van 100 personen overschreden wordt zal de koster u vragen om toch thuis de dienst mee te beleven.
 • Voor de maanden juli en augustus geldt het onderstaande schema.
 • 5 juli en 16 augustus staan gepland als doopzondagen, dan krijgen doopouders de gelegenheid om bezoekers uit te nodigen.
 • Vriendelijk doch dringend verzoek alleen naar het kerkgebouw te komen wanneer uw wijk staat ingeroosterd. Ook is het niet de bedoeling om te gaan ruilen, dat verstoort de prognose.

 

Zondag 5 juli Doopzondag – alleen op uitnodiging van doopouders
Zondag 12 juli Oost – wijk 1 West – wijk 1
Zondag 19 juli Oost – wijk 2 West – wijk 2 West – wijk 7
Zondag 26 juli Oost – wijk 4 Oost – wijk 5 West – wijk 3
Zondag 2 augustus Oost – wijk 8 West – wijk 5
Zondag 9 augustus Oost – wijk 7 West – wijk 4
Zondag 16 augustus Doopzondag – alleen op uitnodiging van doopouders
Zondag 23 augustus Oost – wijk 6 West – wijk 6
Zondag 30 augustus Oost – wijk 3 West – wijk 8

 

Waar moet ik aan denken als ik een kerkdienst ga bezoeken? 

De realiteit is helaas dat kerkbezoek in deze periode vraagt om een reeks aan regels en maatregelen. Deze zijn erop gericht om besmettingsgevaar te verkleinen.

Algemeen:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Mensen met een kwetsbare gezondheid of op oudere leeftijd (70 +) worden door het RIVM beschouwd als een risicogroep. Het advies van het RIVM is om grote bijeenkomsten te mijden. Wij willen u nadrukkelijk wijzen op dat advies.
 • Van huis naar de kerk:
 • Alleen samen reizen met personen uit hetzelfde huishouden.
 • Binnenkomst kerkzaal:
 • U dient uw handen te ontsmetten bij één van de hygiënezuilen;
 • Bewaar 1,5 meter afstand;
 • De ingang aan de Acaciastraat is gesloten;
 • We kunnen in de kerk momenteel geen ruimte/gelegenheid bieden voor ontmoeting. We willen u vragen om bij binnenkomst meteen naar de kerkzaal te gaan;
 • De garderobe is momenteel niet beschikbaar. Mocht u een jas bij u hebben, dan wij willen wij u vragen om die mee te nemen naar uw zitplaats;
 • Verspreid in de kerk staan er stoelen. Het is de bedoeling dat er tussen elk huishouden minimaal drie stoelen vrij blijven;
 • De toiletten zijn beschikbaar, maar wij willen u vragen om dit tot een minimum te beperken;
 • Er is geen kinderoppas beschikbaar.

 

 • Tijdens de kerkdienst:
 • Aangezien gemeentezang wordt gezien als een mogelijk risico willen wij u nadrukkelijk vragen niet mee te zingen;
 • Er wordt alleen digitaal gecollecteerd.
 • Verlaten kerkzaal:
 • We vragen u om de kerkzaal gefaseerd te verlaten, om opstoppingen te voorkomen. U krijgt daarvoor instructies via de beamer.
 • Ook na de kerkdienst is er geen ruimte/gelegenheid voor ontmoeting. Wij willen u vragen om meteen huiswaarts te gaan.

Tenslotte

Ondanks alle maatregelen zijn we dankbaar dat we weer een vorm van samenkomst kunnen organiseren, al is dat niet op de wijze zoals we dat het liefst zouden willen. Laten we hopen en bidden dat het virus verder uitdooft zodat we per 1 september 2020 verdere versoepelingen kunnen doorvoeren. 

Heeft u vragen  of opmerkingen dan kunt u zich wenden tot de koster of de commissie van beheer (Teun Lassche, 0615883342, tlassche@hotmail.com)

 

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

Commissie van Beheer

Kosters

 

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief coronavirus – GKV Rouveen – 8 april 2020

 

Beste gemeenteleden,

Afgelopen maandag hebben we weer bij elkaar gezeten in verband met de maatregelen omtrent het corona virus. In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen te lezen.

KING
Van de KING commissie hebben we een berichtje, speciaal voor de jongens en meiden:

Komend weekend mogen we het feest van de opstandig van Jezus vieren!
Wat zou het leuk zijn als de preekstoel dan vol hangt met feestelijke werkjes. Heb jij zin om iets te kleuren of knutselen? Dan zorgen wij er voor dat de preekstoel zondag en maandag feestelijk versierd is.
Je werkje mag je tot en met vrijdag 10 april 18:00 uur inleveren in de brievenbus van de kerk.

Groetjes van de KING commissie

Hoe beleef jij deze tijd?
De impact van corona op ons dagelijks leven is groot!
We kunnen elkaar niet meer ontmoeten in de kerk, maar we kunnen wel met elkaar delen wat ons in ons dagelijks leven bezighoudt. Zo kunnen we toch met elkaar meeleven in deze bijzondere tijd!

Maak een foto die zichtbaar maakt hoe jij deze bijzondere tijd beleeft. Iedere zondagochtend, een halfuur voordat de kerkdienst begint, delen we de ingezonden foto’s binnen onze gemeente, thuis via de livestream.

Stuur je foto via WhatsApp naar Ruud Kuiper (06 57 66 62 84) en omschrijf daarbij in één regel hoe jij deze tijd beleeft. De deadline voor het aanleveren van foto’s is iedere donderdag om 17.00 uur.

Zangdienst tweede paasdag
Voor Tweede Paasdag heeft het zangcomité een zangdienst voorbereid voor jong en oud. Ook deze dienst is via internet en kerkradio mee te kijken en/of te luisteren. De dienst start om 10.00 uur, de uitzending om 09.30 uur.

Erediensten
A.s. vrijdag is het Goede Vrijdag, dominee Vellinga gaat in de dienst voor om 19:30 uur, start uitzending is om 19:00 uur.
Zondagochtend, Eerste Paasdag, gaat dominee de Graaf voor.
Alle zondagse diensten beginnen om 10:00 uur, om 09:30 uur start de uitzending met muziek. ’s Middags om 14:30 uur wordt er een eerder opgenomen kerkdienst uitgezonden.

Techniek regie groep
Dankzij de mensen van de techniek kunnen we de uitzendingen nu ook via beeld meebeleven. De huidige oplossing vergt voor de technici nog veel handmatige handelingen met kans op storingen, daarom wordt er nu gekeken naar een gedegen oplossing voor KerkTV.

Overdenkingen
Op maandag, woensdag en vrijdag is er via internet en kerkradio ’s ochtends om 10:00 uur een overdenking te beluisteren, afgewisseld met muziek. Deze zijn later ook terug te luisteren via onze website.

Lesmateriaal Catechisatie
Deze week komt de 4e en laatste uitwerking online te staan van de thuis catechisatie. Op onze website zijn de uitwerkingen hier terug te vinden. Nogmaals van harte aanbevolen om hier samen met je kinderen mee aan de slag te gaan. Ook via deze kant hartelijk dank aan Arjo Riemer voor deze mooie bijdrage.

Tot slot
We wensen iedereen in deze bijzondere periode toe dat de boodschap van Pasen des te krachtiger mag doordringen:  Loof de Heer, want Jezus Christus heeft de dood overwonnen!

Mochten er vragen zijn, ideeën, laat het ons gerust weten. Dan nemen we dat mee in ons volgende overleg.

Namens het crisis team,

Ds. Rolf van Ommen
Derk Knoll
Klaas-Jan Kisteman
Peter Poolman
Hans Kisteman
Henri Buitenhuis

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing schrijf u dan hier in.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Nieuwsbrief GKV Rouveen i.v.m. Corona maatregelen – 26 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week hebben we opnieuw bij elkaar gezeten in verband met de maatregelen omtrent het corona virus.

Eredienst
We hebben besloten om de zondagse ochtenddienst vanaf nu om 10:00 uur te laten beginnen. Dit geeft iets meer ruimte om de voorbereidingen voor de techniek goed op te starten. Om 9:30 zal de uitzending beginnen met muziek waarbij de dienst zelf om 10:00 uur begint.

Verder gaan we de komende tijd op dezelfde manier verder. Een eredienst met ondersteuning van een klein zangkoor, zodat we met een kleine groep een mooie dienst kunnen beleggen wat ook in lijn is met de landelijke richtlijnen.

Aanstaande zondag gaat dominee de Graaf voor, de week erna dominee van Ommen. Om 14:30 zullen we een eerder opgenomen dienst afspelen via kerkradio en internet.

Techniek regie groep
We merken in deze situatie dat we meer en meer afhankelijk worden van de techniek. Wat mooi dat we zondags ook met beeld mee kunnen kijken via onze website, dank voor de mensen die zich daarvoor inspannen.

Om dit ook voor de komende tijd te waarborgen hebben we hiervoor een “techniek regie groep” opgezet. We hebben Carlo Bonte gevraagd dit te coördineren. Mocht je het leuk vinden om hierin mee te draaien, laat het dan even aan Carlo weten.

Op onze website hebben we een nieuwe pagina ingericht waarop de diensten met beeld live te volgen zijn. Hier zijn ook de eerder opgenomen diensten terug te kijken. Het alleen (terug)luisteren is ook mogelijk, dit gaat op de zelfde manier als altijd op deze pagina.

Lesmateriaal Catechisatie
Ook deze week is er weer een nieuwe uitwerking te vinden voor thuis catechisatie. Dit materiaal van Arjo Riemer biedt mooie kansen om als ouders met je kinderen in gesprek te gaan. De uitwerking van deze week is hier te vinden. Mocht je je ervaringen willen delen of vragen hebben dan hoort Arjo dat graag, dit kan via mail naar arjo2@me.com.

#Nietalleen
Vanuit de diaconie hebben we ons aangemeld bij het landelijke initiatief #nietalleen. Meer informatie is te vinden op de website http://www.nietalleen.nl/

Verder wordt er vanuit de diaconie nagedacht om ook door de weeks wat uit te zenden via de kerkradio/internet. We hopen komende week hier een eerste start mee te kunnen maken. Hier volgt binnenkort meer informatie over.

Activiteiten
Omdat de maatregelen verlengd zijn tot begin juni kunnen de geplande activiteiten tot die tijd niet doorgaan. Dit houdt in dat het afscheid van dominee de Graaf op 16 en 17 mei niet doorgaat. Het emeritaat van dominee de Graaf gaat in op 20 mei 2020. Aan het afscheid zal later invulling worden gegeven.

Ook de belijdenisdienst van 24 mei gaat niet door, hiervoor wordt tzt een nieuwe datum gepland.

Crisis team
Als moderamen hebben we een ‘crisis-team’ opgericht voor het dagelijks bestuur tijdens deze corona crisis. Hierbij is ook de SBZ is aangesloten. We vergaderen wekelijks (volgens de richtlijnen van het RIVM, ook middels Skype) en sturen na elke vergadering deze nieuwsbrief uit via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook op de website geplaatst. Aanmelden voor het geval je de nieuwsbrief nog niet ontvangt kan ook via de website.

Het is inmiddels duidelijk dat we best voor een lange tijd te maken zullen hebben met de gevolgen van het corona virus. Wat dit op de langere termijn met ons gaat doen, weten we niet. De impact is voor velen nu al groot. Dit vraagt veel van ons. Veerkracht, uithoudingsvermogen en G(g)eestkracht. Laten we de HERE in ons gebed vragen of Hij ons die ook allen ruim schenken wil.

Mochten er vragen zijn, ideeën, laat het ons gerust weten. Dan nemen we dat mee in ons volgende overleg.

Namens het crisis team,

Ds. Rolf van Ommen
Derk Knoll
Klaas-Jan Kisteman
Peter Poolman
Hans Kisteman
Henri Buitenhuis

 

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing schrijf u dan hier in.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Maatregelen coronavirus GKV Rouveen – 19 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Gisteravond hebben we wederom overleg gehad naar aanleiding van de maatregelen die we getroffen hebben i.v.m. het corona virus.

We hebben teruggekeken op afgelopen zondag en daarin ook de geluiden uit de gemeente ter harte genomen. Dit heeft ons er toe gebracht om op dezelfde voet door te gaan met hier en daar een aanpassing. We denken dat op deze manier de verschillende doelgroepen in de gemeente zo goed mogelijk worden aangesproken. De dienst zal komende zondag om half 10 starten, dominee van Ommen zal voorgaan. Volgende week zal dominee de Graaf voorgaan om half 10.

Voor de mensen die via de kerkradio meeluisteren zal er nagedacht worden over een passende invulling via de kerkradio om half 3.

Door één van onze catecheten (Arjo Riemer) is een voorstel uitgewerkt voor thuis catechese. Dit is de eerste in een wekelijkse uitgave tot aan Pasen. De uitwerking is te vinden door hier te klikken. Een oproep aan de ouders om hier met je kinderen mee aan de slag te gaan. Overigens kan iedereen er zijn voordeel mee doen.

We beraden ons nog over hoe we de verkiezingen gaan invullen, hier komen we op een later moment op terug. De namen van de broeders die op tal staan zullen ook in de Oost West komen die vandaag of morgen bij u bezorgd wordt.

We merken dat deze situatie heel wat doet met ons allemaal. Waarbij er ook vragen ontstaan binnen pastoraat en diaconaat. Daarom wijzen we jullie nog eens extra op de mogelijkheid voor oud en jong om telefonisch of via mail contact op te nemen met ouderling/diaken/wijkhulp of de predikant. De predikanten zijn te bereiken op 06-80184021 (ds. van Ommen) of 06-40541603 (ds. de Graaf). Omdat we de richtlijnen van de RIVM volgen om persoonlijk contact te vermijden willen we juist deze vorm van contact van harte aanbevelen.

Laten we met elkaar de mogelijkheid zoeken om in deze omstandigheden de Here te dienen en voor elkaar er te zijn.

Om met de woorden van premier Rutten af te sluiten: “Let een beetje op elkaar”.

Moderamen GKV Rouveen

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing laat het dan weten door een bericht te sturen naar gkv@levensbronrouveen.nl
Daarnaast zal dit bericht ook op onze website worden geplaatst.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–


Dinsdag 17 maart 2020

De Oost West wordt deze week bezorgd door gemeenteleden op vrijdag of zaterdag.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Maatregelen coronavirus – GKV Rouveen – vrijdag 13 maart 2020


Beste gemeenteleden,

Vanavond zijn we als moderamen opnieuw bij elkaar geweest. Zoals gisteren is besloten, zullen er tot en met 31 maart geen reguliere kerkdiensten worden belegd. Daarnaast worden alle kerkelijke activiteiten, zoals vereniging en catechisaties, binnen het kerkgebouw stopgezet.

Aanvullend hierop raden we aan om terughoudend te zijn in het elkaar opzoeken. Diaconaal en pastoraal bezoek zullen alleen in dringende gevallen plaatsvinden.

Aanstaande zondagmorgen zal er om 09:30 uur via onze website/kerkradio een korte eredienst worden uitgezonden (beeld en geluid). Bereikbaar via pagina Kerkdienst luisteren. Ds. van Ommen zal hierin voorgaan, de dienst is zonder gemeenteleden. Deze dienst is later ook via de website terug te luisteren/bekijken. Er zal deze dienst ook een collecte gehouden worden, dit gaat via de GIVT app (zie https://www.givtapp.net voor meer informatie).

Verder worden er zondag meerdere landelijke diensten aangeboden die u kunt beluisteren of meekijken. Bijvoorbeeld om 10:30 via https://www.gkv.nl/live-uitzending-landelijke-kerkdienst/. Of via de website van Steunpunt Kerkenwerk https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/ , hier zijn verschillende diensten te beluisteren.

In het geval van een overlijden is er een protocol opgesteld voor de begrafenis. Hierbij mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

De verkiezing van ambtsdragers die gepland stond op 29 maart zal op een ander moment plaatsvinden. Zondag zullen wel de namen worden afgekondigd van de mensen die op tal staan.

We zullen per week bekijken in hoeverre de maatregelen bijgesteld moeten worden.

We beseffen dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn waarin we ons diep afhankelijk weten van onze Here. Tegelijk hebben we ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze gemeenteleden. We hopen en bidden dat de Here deze maatregelen wil zegenen.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen of suggesties zijn, laat ze weten aan Klaas-Jan Kisteman (kjkisteman@gmail.com) of Derk Knoll (knollderk@gmail.com)

Moderamen GKV Rouveen

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing laat het dan weten door een bericht te sturen naar gkv@levensbronrouveen.nl

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Donderdag 12 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Vanavond zijn we met het moderamen bij elkaar geweest naar aanleiding van de persconferentie van vandaag, om ons te buigen over het al dan niet door laten gaan van kerkelijke activiteiten.

Besloten is om tot en met 31 maart geen reguliere kerkdiensten te beleggen. Dit is in lijn met de RIVM richtlijn en met wat zowel de GKV als PKN op hun landelijke website communiceren.

Voor komende zondag is het voornemen om een kerkdienst uit te zenden, zonder gemeenteleden. Deze dienst is dan thuis via internet of kerkradio te volgen. Deze dienst begint om 09:30 uur.

Ook de overige kerkelijke activiteiten gaan niet door of worden verplaatst.

Dit betekent dat de gemeentevergadering van 16 maart wordt verplaatst naar een later tijdstip. Ook de catechisaties en verenigingen zullen niet doorgaan tot en met 31 maart.

Morgenavond (vrijdagavond 13 maart) komen we opnieuw bij elkaar voor definitieve en aanvullende besluitvorming hierover.

We leven mee met een ieder die zich in deze situatie extra zorgen maakt of in spanning zit. Laten we voor de wereld, voor Nederland en zeker ook voor onze gemeente bidden in deze situatie en ons vertrouwen in de Here zoeken.

Moderamen GKV Rouveen

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Nadere informatie volgt. Er is een bericht per e-mail gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing laat het dan weten door een bericht te sturen naar gkv@levensbronrouveen.nl.