Onderstaand bericht zal bijgewerkt worden wanneer er nieuwe info bekend is. 

Laatste update: 23-02-2022

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronamaatregelen – GKV Rouveen – 23 februari 2022

Beste gemeenteleden,

De overheid heeft het einde aangekondigd van alle beperkende maatregelen die ingesteld waren in de strijd tegen het coronavirus. Daarmee komt ook voor de kerken een eind aan de verplichting van de anderhalve meter en het mondkapje. Kerkdiensten worden weer toegankelijk zonder beperkingen en het normale gemeentelijke leven zal weer opgestart worden. Aanmelden voor de kerkdienst zal dat ook niet meer nodig zijn

Dit gaat in per aanstaande zondag 27 februari.

De overheid heeft opgeroepen om oog te hebben voor de kwetsbaren in de samenleving. Ook in onze gemeente willen we hier invulling aan geven door meer ruimte te laten tussen de achterste rijen in de kerkzaal. Bij het verlaten van de kerk zullen de gemeenteleden die hier gebruik van maken, als eerste de kerk verlaten zodat ook dan voldoende afstand gehouden kan worden. We hopen dat alle bezoekers van onze kerk zich op deze manier welkom én veilig voelen.

We hechten veel waarde aan het elkaar ontmoeten.  We nodigen u/jou dan ook uit om de komende weken na de morgendiensten een kop koffie of thee te blijven drinken.

Komende zondag krijgen de diensten andere voorgangers dan gepland. ’s Ochtends gaat nu ds. Kramer uit Bergentheim voor. ’s Middags is er preeklezen door br. Theo Douma.

Op zondag 6 maart vieren we samen het Heilig Avondmaal. Dit zal een gaande viering zijn. Om de privacy van alle deelnemers te waarborgen zal de viering zelf niet in beeld worden gebracht. Op dat moment zal een stilstaand beeld worden uitgezonden.

We hopen en bidden dat we samen onder de zegen van God op deze manier elkaar weer meer zullen ontmoeten, in de eredienst en daarbuiten en bovenal zijn we dankbaar dat dit vanaf zondag weer mogelijk is. En daarmee ook dat dit voorlopig de laatste coronanieuwsbrief is die u van ons ontvangt.

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronamaatregelen – GKV Rouveen – 26 januari 2022

Beste gemeenteleden,

Gisteravond heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd. Dat betekent dat wij komende zondag weer de deuren mogen openen voor maximaal 130 bezoekers. We mogen niet alleen samenkomen, maar ook samen zingen.

Wij zijn dankbaar dat dit weer mogelijk is en dat wij als gemeente onze God weer mogen ontmoeten en eren in de kerk.

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronamaatregelen – GKV Rouveen – 21 december 2021

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zaterdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Nederland zit opnieuw in een strenge lockdown. Dat betekent dat wij ook in de kerk weer gaan afschalen naar zoveel mogelijk digitaal, we volgen hierin de landelijke adviezen.

De diensten

Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:

Zaterdag 25 december (1e Kerstdag) ​10.00u – digitale Kerstdienst

Zondag 26 december (2e Kerstdag) ​10.00u – digitale dienst

Vrijdag 31 december (oudjaarsdag) ​19.30u – digitale jaarwisselingsdienst

Zondag 2 januari ​​​10.00u – digitale dienst

Zondag 9 januari ​​​10.00u – doopdienst

Zondag 16 januari​​​10.00u – digitale dienst

​​​​​14.30u – digitale Vier de dienst!

Voor het volledige dienstenprogramma verwijzen we naar de website.

Zoals jullie lezen kunnen we voorlopig geen bezoekers uitnodigen bij de diensten. Onze eigen zondagmiddagdiensten komen daarom ook te vervallen. Als alternatief zenden we op zondagmiddag om 14.30 de morgendienst uit van onze zustergemeente in Staphorst.

Op zondag 2 januari was het Heilig Avondmaal gepland. Gezien de omstandigheden stellen wij de avondmaalsdienst uit.

Op zondag 9 januari hebben we een doopdienst. Bij deze dienst hopen wij weer doopouders en naaste familie te kunnen uitnodigen.

Tot slot

Het liefst vieren wij samen met elkaar in het kerkgebouw de geboorte van Jezus, de Redder van de wereld. Ondanks de maatregelen wensen we iedereen een mooi Kerstfeest toe, met omzien naar elkaar en een goede tijd rondom de jaarwisseling.

Ere zij God
Hoog in de Hemel
Vrede hier op aarde

Laat de vreugde van de engelen
Ons vandaag opnieuw omgeven
Laat een echo van hun lofgezang
Blijven klinken in ons leven

Gezegende dagen!

Namens kerkenraad,

Crisisteam en moderamen

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronavirus – GKV Rouveen – 19 november 2021

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de meest recente persconferentie is er afgelopen week een nieuwe richtlijn uitgebracht voor kerken naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen. Deze nieuwe richtlijn is voor ons aanleiding om de maatregelen binnen het kerkgebouw aan te scherpen.

Bestaande maatregelen:

– We houden 1,5 meter afstand. In de kerkzaal betekent dit dat 3 stoelen vrij gehouden worden tussen elk huishouden. We kunnen maximaal 130 bezoekers ontvangen.

– We melden ons aan via de website (!). Graag jullie aandacht hiervoor, dit wordt helaas niet door iedereen gedaan.

– We desinfecteren onze handen bij binnenkomst

– Bij klachten, blijven we thuis.

Aanvullende maatregelen:

– Bij binnenkomst en het verlaten van het kerkgebouw dragen we een mondkapje.

– Na afloop van de kerkdienst blijven we niet in de hal, en verlaten we het kerkgebouw. Ook tijdens het verlaten van het kerkgebouw houden we 1,5 meter afstand.

– We nemen onze jas mee naar onze plaats. De kapstokken zullen we voorlopig niet meer gebruiken.

– Vergaderingen houden we zoveel mogelijk digitaal. Er is ruimte voor uitzonderingen.

– Het jeugdwerk gaat door. Bij voorkeur doen we dat in de kerk in plaats van in huiselijke kring, aangezien in het kerkgebouw het houden van afstand beter geborgd kan worden.

– Bijbelstudie voor volwassenen (mannen-/vrouwenvereniging) vindt voorlopig geen doorgang

We zijn ons ervan bewust dat we hiermee weer het nodige vragen, terwijl we soms het gevoel hebben dat de ‘rek’ er uit is. Toch willen we vragen aan een ieder om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, vanuit een zorgplicht naar elkaar.

Voor een verkorte weergave van bovenstaande verwijzen we jullie naar de nieuwste versie van de coronawijzer.
Coronawijzer – De Levensbron (levensbronrouveen.nl)

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

 

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronavirus – GKV Rouveen – 5 november 2021

Beste gemeenteleden,

De persconferentie van afgelopen dinsdag zal jullie niet zijn ontgaan. Helaas is het weer nodig om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat geldt ook voor het samenzijn in ons kerkgebouw.

Als crisisteam volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen op die door het Steunpunt Kerk en Werk worden aangereikt. Concreet betekent dit het volgende.

– We gaan weer 1,5 meter afstand houden. In de hal, tijdens vergaderingen en ook in de kerkzaal. Tussen elk huishouden worden 3 stoelen vrij gelaten. Dit betekent dat er vanaf a.s. zondag plaats is voor maximaal 130 bezoekers. Aanmelden via de website is verplicht.

– Gezien de omvang van onze kerkzaal en de mogelijkheid tot ventileren zien we op dit moment geen noodzaak om te stoppen met samenzang. We blijven voorlopig dus samen zingen.

– Ons kerkgebouw is ruim genoeg om 1,5 meter afstand te bewaren. Daarom zullen we op dit moment mondkapjes niet verplichten. Dit vraagt wel een verantwoordelijkheid van iedereen om ook daadwerkelijk die 1,5 meter afstand na te leven.

– Bent u positief getest terwijl u recent in het kerkgebouw bent geweest? Geef dat dan door aan de koster. Zo kunnen we zelf in de gaten houden of er in de kerk sprake is geweest van een besmettingsbron en daarop actie ondernemen. De GGD komt momenteel niet meer toe aan volledig bron- en contactonderzoek.

Voor een verkorte weergave van bovenstaande verwijzen we jullie naar de nieuwste versie van de coronawijzer.
Coronawijzer – De Levensbron (levensbronrouveen.nl)

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronavirus – GKV Rouveen – 29 september 2021

Beste gemeenteleden,

Wat fijn om afgelopen zondag weer met een groot aantal gemeenteleden in de kerk te zijn!
Graag willen wij u/jou er nog wel op wijzen dat het van belang is om het bezoeken van de dienst wel aan te melden via de website.

We willen graag voorkomen dat er meer mensen naar het gebouw komen, dan er plaats is. Voorlopig kunnen we nog niet alle stoelen gebruiken, in verband met het afstand houden tot elkaar. Afgelopen zondag waren er – naar onze indruk – meer mensen aanwezig dan aangemeld. Ook denken we na afgelopen zondag dat 400 bezoekers mogelijk niet helemaal past, daarom stellen we dit aantal voorlopig bij tot 350.

Goed om te zien dat zoveel gemeenteleden weer naar de kerkdienst komen, maar vriendelijk verzoek om wel aan te melden via de website.

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronavirus – GKV Rouveen – 21 september 2021

Beste gemeenteleden,

Groot is Zijn trouw!

Dankbaar mogen we God zijn voor de ruimte die er vanaf komende zondag wordt geboden in verband met de versoepeling van de coronamaatregelen. Laten we die ruimte gebruiken om te loven, te aanbidden en te ontmoeten!

We realiseren ons  als crisisteam dat dit ook best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander voelt zich nog kwetsbaar en ervaart nog niet de veiligheid om bijvoorbeeld geen afstand te houden.

Ook in deze – hopelijk – laatste fase van de coronamaatregelen hebben we onze zorg en verantwoordelijkheid naar elkaar. We willen daarom de versoepeling gefaseerd doorvoeren. Vanaf komende zondag houdt dit het volgende in:

 • In de kerkzaal zullen we in plaats van 3, nog maar 1 stoel vrijhouden tussen elk huishouden. Hierdoor kunnen de diensten door 400 gemeenteleden bezocht worden.
 • Op het podium zullen we voorlopig nog 3 stoelen vrijhouden. Op deze wijze houden we rekening met degenen die op dit moment nog graag meer afstand aanhouden, om welke reden dan ook.
 • Aanmelden via de website blijft voorlopig noodzakelijk.

Daarnaast hechten we er veel waarde aan om elkaar weer te kunnen en mogen ontmoeten.  We nodigen u/jou dan ook om de komende weken na de morgendiensten een kop koffie of thee te blijven drinken.

We hopen en bidden dat we samen onder de zegen van God op deze manier elkaar weer meer kunnen ontmoeten, in de eredienst en daarbuiten.

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

 

———————————————————————————————————————————————————
Update Coronavirus – GKV Rouveen – 24 juni 2021

Beste gemeenteleden,

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. We zijn dan ook blij en dankbaar dat er een heel aantal versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. Vanaf aanstaande zondag geldt het volgende.

Wat kan weer:
– Samenzang is weer toegestaan;
– Het is niet meer nodig om een mondkapje te dragen;
– We mogen meer bezoekers ontvangen in het kerkgebouw, namelijk het maximum aantal met inachtneming van 1,5 meter afstand;
– Ontmoeting in de hal of bij het kerkgebouw kan weer, mits 1,5 meter aangehouden wordt;
– Naast de digitale collecte is het ook weer mogelijk om met contant geld te geven. De collectezak wordt niet doorgegeven maar wordt geplaatst bij de uitgang van de kerkzaal.

Welke maatregelen gelden nog steeds:
– Bij klachten blijf thuis;
– Houd 1,5 meter afstand;
– Het aantal bezoekers is beperkt tot het aantal waarbij 1,5 meter aangehouden kan worden. Dit is voorlopig 120. We zullen in de praktijk kijken of dit aantal verhoogd kan worden;
– Het aanmelden via de website is nog steeds erg belangrijk. Ook om te voorkomen dat er niet meer mensen naar het gebouw komen dan mogelijk is.

De meest actuele coronawijzer vindt u hier. De komende week zal nader overleg plaatsvinden op welke wijze we de komende periode doorgaan met het inzetten van zanggroepjes. Nader bericht daarover volgt nog.
We zijn God dankbaar voor alle versoepelingen die er nu op ons afkomen. Laten we, nu het kerkelijke leven weer meer terugkomt, God eren en elkaar helpen in het opbouwen.
Hoe gaan we hier mee om? Wat vraagt de Here van ons in deze nieuwe fase? Hoe nemen we als kerkleden onze verantwoordelijkheid hierin? Het gaat om Zijn kerk, Zijn gemeente en Zijn eredienst en glorie!

Met vriendelijke groet,
Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————
Update Coronavirus – GKV Rouveen – 3 juni 2021

Beste gemeenteleden,

Aangezien de situatie rondom het coronavirus de goede kant op gaat, zijn er deze week wat betreft de richtlijnen voor kerken versoepelingen bekendgemaakt. Het aantal bezoekers kan worden verhoogd naar 15% van het normale aantal zitplaatsen. Dit komt voor ons kerkgebouw neer op 90 bezoekers. 

Vanaf a.s. zondag is het dus mogelijk dat per dienst 90 personen zich kunnen aanmelden. 

De komende tijd blijft het nog erg belangrijk dat er wordt aangemeld via de website. Niet alleen voor de registratie bij een uitbraak, maar ook omdat we deze op manier voorkomen dat er meer mensen naar het gebouw komen dan dat er ruimte is. Kinderen dienen meegeteld te worden bij het aantal personen welke opgegeven worden. 

Er is een beperkte versoepeling aangekondigd voor gemeentezang, er worden mogelijkheden gegeven om mee te zingen op praatniveau. Op welke wijze dit kan en vanaf wanneer we hier invulling aan gaan geven wordt nog onderzocht. 

Het is mooi dat wij met de richtlijnen meer mogelijkheden hebben om God te eren. We hopen en bidden dat het virus verder bestreden kan worden en we nog meer mogelijkheden krijgen om samenkomsten weer met elkaar te houden.

Met vriendelijke groet, 

Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————
Update Coronavirus – GKV Rouveen -29 april 2021

Beste gemeenteleden,

Met de versoepelingen die het kabinet heeft doorgevoerd, is het nu ook mogelijk om het maximaal aantal toegestane kerkgangers per dienst te verruimen. Daar zijn we blij mee en we hopen dat dit een mooie opmaat is voor nog meer versoepelingen.

We gaan vanaf komende zondag van maximaal 30 naar maximaal 60 bezoekers per dienst. Aanmelden kan via de gebruikelijke wijze via de website.

De coronawijzer, die informatie geeft over de maatregelen, blijft verder voorlopig nog onveranderd. De coronawijzer vinden jullie op de website of via deze link: coronawijzer

Met vriendelijke groet,
Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Update Coronavirus – GKV Rouveen -3 maart 2021

Beste gemeenteleden,

Op dit moment zien wij aanleiding om – met de nodige voorzichtigheid – de coronamaatregelen te versoepelen. Concreet houdt dat in dat we vanaf komende zondag weer 30 bezoekers willen toelaten en dat ook de belijdeniscatechisaties weer worden opgestart.

We hopen dat er meer versoepelingen kunnen volgen, maar dat zullen we de komende tijd van week tot week moeten beoordelen.

Wanneer u/jij een kerkdienst wilt bezoeken dan kan dat na aanmelding via de website. Voor komende zondag is dat mogelijk vanaf aanstaande donderdag. En vanaf maandag kan dat voor de biddagdienst.

In het kerkgebouw zijn de basisregels onverkort van kracht, zoals het dragen van een mondkapje, het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het houden van afstand. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de geüpdatet versie van de coronawijzer op de website.

Met vriendelijke groet,
Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief – GKV Rouveen – 17 december 2020

CORONA-UPDATE

Beste gemeenteleden, broers en zussen,

Afgelopen maandag heeft de overheid vergaande maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Juist in deze tijd van het jaar komen dergelijke maatregelen hard aan. Een ieder zal hiervan de gevolgen inmiddels van hebben ondervonden.

Ook als kerk moeten we een stap terugdoen als het gaat om wat de komende weken mogelijk is. We willen hierin onze verantwoordelijk nemen. In navolging van de adviezen die vanuit de overheid en kerkelijke organisaties zijn gegeven betekent dit het volgende:

 • Geen bezoekers: Het is de komende weken niet mogelijk om kerkdiensten bij te wonen. We zullen voorlopig alleen online de kerkdienst mee kunnen beleven. Voor speciale diensten (zoals een doopdienst of de dienst op oudejaarsavond) gaan we hierop een uitzondering maken.
 • Geen catechisaties: tot nader bericht zullen er geen catechisaties gehouden worden. We hopen dit weer op te starten zodra de ontwikkeling van het coronavirus dit toelaat.
 • Pastoraal bezoek en/of bezoek aan huis: zal in beperkte mate plaatsvinden.
 • Alleen online vergaderen: tot nader bericht is het kerkgebouw niet beschikbaar voor vergaderingen.

Ten aanzien van bovenstaande verwijzen wij u ook naar de coronawijzer, die we hebben geüpdatet naar de huidige situatie.

De afgelopen periode is er nagedacht over het weer opstarten van een tweede dienst, al dan niet in aangepaste vorm. De ontwikkeling van afgelopen week maakt dat we dit voorlopig uitstellen, de intentie voor het opstarten van een tweede dienst blijft bestaan.

Tot slot: Kerst beleven we dit jaar anders dan anders. Corona blijft ons zorgen baren. En toch… en toch mogen we uitzien naar het kindje Jezus dat op deze aarde kwam. Jezus bracht ons hoop. Blijf Hem verwachten! Hij komt een nieuwe aarde stichten, laten we elkaar hiermee blijvend bemoedigen.

Gezegende kerstdagen toegewenst,

Namens de kerkenraad,

Crisisteam en moderamen

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief – GKV Rouveen – 29 oktober 2020

CORONA-UPDATE

Beste gemeenteleden,

Graag geven wij u een update ten aanzien van de coronamaatregelen binnen onze kerk.

 1. Coronawijzer

De afgelopen periode hebben we gemerkt dat versoepelingen en aanscherpingen elkaar in hoog tempo opvolgden. En de verwachting is dat dit nog wel een poos gaat duren. Dat vraagt om veel communicatie, zowel achter de schermen als naar de gemeente. We hebben daarom nagedacht over hoe we effectief met u als gemeente kunnen communiceren, zonder dat u bedolven wordt onder lange nieuwsbrieven. Als crisisteam hebben we daarom een zogenaamde Coronawijzer opgesteld. Een overzicht op één A4 waarop – in hoofdlijnen – staat weergegeven welke maatregelen van kracht zijn. Deze coronawijzer kunt u raadplegen via de website of deze link.

 1. Middagdienst Voorlopig (in ieder geval in de maand november) zal er nog geen middagdienst gehouden worden. De komende maand zal crisisteam en moderamen zich beraden over de periode daarna. Op de website staat een actuele versie van de Kerk-kalender.

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief – GKV Rouveen – 9 oktober 2020

CORONA-UPDATE

Beste gemeenteleden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er nieuwe richtlijnen zijn voor kerken, als het gaat om het bestrijden van het coronavirus. Deze richtlijnen betekenen voor ons het volgende:

 • Voor het aantal gemeenteleden dat een kerkdienst kan bezoeken geldt een maximum van 30;
 • Geen gemeentezang (zoals vorige week reeds afgekondigd);
 • Bij verplaatsingen (in – en uitgaan van het kerkgebouw) wordt u verzocht om een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor andere bijeenkomsten dan de zondagse kerkdienst.

Verder willen wij u nadrukkelijk wijzen op alle overige maatregelen zoals de gezondheidscheck, registreren via de website, handen desinfecteren en het bewaren van 1,5 meter afstand.

Middagdienst
In de afgelopen periode zijn er voorbereidingen getroffen om in de middagdienst het Heilig Avondmaal te vieren. Afgelopen zondag hebben we met twee wijken een waardevolle bijeenkomst gehad. De aangescherpte maatregelen maken het helaas niet mogelijk om de overige vieringen plaats te laten vinden. De viering van het avondmaal wordt daarom voorlopig uitgesteld.

Voorlopig wordt er geen middagdienst gehouden in ons kerkgebouw. Wij willen u echter wel verwijzen naar beleefmee.nl. De diensten van beleefmee.nl worden niet uitgezonden via onze website maar u kunt deze rechtstreeks via de website beleefmee.nl bekijken. Dat heeft niet alleen een praktisch voordeel, maar wij laten u ook graag kennismaken met alles wat deze website in deze omstandigheden te bieden heeft.

Gemeente-zijn in coronatijd
Als crisisteam / moderamen beseffen we dat dit vergaande maatregelen zijn. Dit heeft impact op ons gemeente-zijn en we voelen dat de onderlinge verbinding onder druk staat. We mogen in dit alles afhankelijk weten van onze trouwe God en Vader die ook hierin ons de weg zal leiden. Laten we in gebed om elkaar heen staan als kinderen van één Vader.

Met vriendelijke groet,

Crisisteam
Moderamen

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief – GKV Rouveen – 3 oktober 2020

CORONA-UPDATE –  GEEN GEMEENTEZANG

Beste gemeenteleden,

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom het corona-virus hebben we vandaag besloten om vanaf morgen geen gemeentezang te houden tijdens de kerkdiensten.

Gemeentezang is vanuit de overheid niet verboden. Tegelijkertijd zijn risico`s niet uit te sluiten. De landelijke adviezen, ontwikkeling van het coronavirus in onze regio en het bieden van duidelijkheid geven aanleiding om vanaf morgen af te zien van gemeentezang.

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief – GKV Rouveen – 22 september 2020

Beste gemeenteleden,

De afgelopen tijd heeft u al meerdere nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot het reilen en zeilen van onze gemeente in deze “coronatijd”. Middels de nieuwsbrief van 27 augustus bent u op hoofdlijnen geïnformeerd over de maatregelen na 1 september. Op 3 september hebben we u nader geïnformeerd over het aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst. Middels deze nieuwsbrief willen we u nader informeren over:

 1. De middagdienst
 2. Viering van het avondmaal
 3. Kinderoppas
 4. Bijbelstudieverenigingen

1. De middagdienst
Met ingang van 13 september wordt er weer een middagdienst gehouden. Voor deze middagdienst kunt u zich – net als voor de morgendienst – aanmelden via de website. In de komende periode zal er niet elke zondag een middagdienst wordt gehouden, althans niet een middagdienst die voor iedereen toegankelijk is. Het is namelijk de bedoeling dat op een zevental zondagmiddagen per 2 of 3 wijken een avondmaalsviering wordt gehouden. Op die middagen worden de overige gemeenteleden verwezen naar de website www.beleefmee.nl. Via die website bestaat de mogelijkheid om verschillende diensten te bekijken en te beluisteren. Op onze website is een “kerk-kalender” geplaatst waarop te zien is welke zondagmiddag er een gewone dienst is en welke zondagmiddag er een (besloten) avondmaalsviering is. Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de “kerk-kalender”.

2. Viering van het avondmaal
In de komende periode willen we, tot Zijn gedachtenis, het avondmaal vieren. Dit kan helaas niet op de manier zoals we dat gewend zijn. We hebben nagedacht over hoe we het avondmaal in deze periode op een passende wijze kunnen vieren. We willen dit als volgt gaan doen:

 • Op 7 zondagmiddagen wordt er een avondmaalsviering gehouden;
 • Elke wijk wordt, samen met 1 of 2 andere wijken, ingedeeld op een zondagmiddag;
 • U wordt dus uitgenodigd voor één specifieke dienst conform het rooster zoals hieronder getoond en ook zichtbaar is op de website;
 • De avondmaalsviering is zowel toegankelijk voor doopleden als belijdende leden;
 • De avondmaalsviering wordt niet uitgezonden;
 • Van Ommen zal in alle avondmaalsvieringen voorgaan;
 • Ook voor deze diensten is het noodzakelijk om u aan te melden via de website. Het is de bedoeling dat u zich alleen aanmeldt als uw wijk voor die zondag is ingedeeld. Mocht u daarbij hulp nodig hebben dan kunt u zich vroegtijdig richten tot uw wijkouderling of -diaken;
 • Tijdens de middagdiensten en avondmaalsvieringen is er geen kinderoppas;
 • Het betreft een gaande viering. Door de diaconie is een plan opgesteld waarbij maatregelen worden genomen omtrent het coronavirus. Dit heeft zowel betrekking op de hygiëne (uitreiken brood en wijn) als op het borgen van de 1,5 meter afstand tijdens de gaande viering.
 • Ook oudere mensen kunnen het avondmaal meevieren. Voor hen worden er plaatsen voorin de kerkzaal gereserveerd, deze plekken worden bediend door een ouderling.

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat het niet eenvoudig is om een inschatting te maken van de opkomst. Voor de avondmaalsviering kunnen we niet uitsluiten dat u zich wilt aanmelden maar dat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. De mate waarin dit voorkomt zullen we monitoren en betrekken in de evaluatie. Mogelijk sturen wij hierin tussentijds bij.

Het coronavirus vraagt van ons creativiteit en maatwerk in zoeken naar andere manier en vormen om kerk te zijn. Het contrast tussen deze opzet en de ‘normale’ avondmaalsvieringen zoals wij die gewend waren is groot. Ondanks dat zijn we dankbaar dat onze verbondenheid met elkaar en met Jezus Christus, als Heer en Redder, mogen uiten met avondmaal. Vanwege de verbondenheid met elkaar is er gekozen voor een wijkindeling en onze eigen predikant. Ontmoeten in de coronatijd is lastig, maar op deze manier hopen wij elkaar en onze Heer bij het avondmaal te ontmoeten.

AVONDMAALSVIERINGEN UITGENODIGDE WIJKEN
Zondagmiddag 4 oktober 14.30 uur Oost-1 en Oost-2
Zondagmiddag 11 oktober 14.30 uur Oost-3 en Oost-4
Zondagmiddag 25 oktober 14.30 uur Oost-5 en Oost-6
Zondagmiddag 1 november 14.30 uur Oost-7 en Oost-8
Zondagmiddag 8 november 14.30 uur West-Pilot A en West-1
Zondagmiddag 15 november 14.30 uur West-Pilot B en West-3
Zondagmiddag 29 november 14.30 uur West-2, West-5 en West-8

3. Kinderoppas
We willen met ingang van zondag 4 oktober ook weer een start maken met kinderoppas. Kinderoppas zal worden aangeboden voor de morgendiensten. Ook de kinderoppas gaat gepaard met een aantal (extra) regels:

 • Wanneer u gebruikt wilt maken van de kinderoppas dient dit vóór vrijdag aangemeld te worden via Whatsapp 06-44089414 (Carolien) 06-13155672 (Elsbeth) of e-mail carolienpost8@hotmail.com of elsbethbeltman@hotmail.com
 • De kinderen die naar de oppas gaan hoeven niet via de website aangemeld te worden;
 • In de oppasruimte geldt een looproute waarbij de ene deur geldt als ingang en de andere als uitgang;
 • Maximaal twee ouders tegelijk naar binnen;
 • Wanneer het kind of iemand vanuit uw huishouden gezondheidsklachten heeft wordt u verzocht geen gebruik te maken van de kinderoppas. Dit geldt niet wanneer uw kind onder de 4 is en enkel neusverkouden is (conform richtlijn kinderopvang/onderwijs).
 • De komende periode zal bekeken worden hoeveel behoefte er – in deze omstandigheden – is voor kinderoppas. Over een maand zal geëvalueerd worden of het organiseren van kinderoppas wordt voortgezet.

4. Bijbelstudieverenigingen
Wanneer er bijbelstudieverenigingen zijn die voornemens zijn om dit najaar weer bij elkaar te komen is het verzoek om dit kenbaar te maken aan de koster vóór 1 oktober. De koster maakt dan een inventarisatie om te kijken hoe e.e.a. ingepast kan worden. Dit in verband met het beperkt aantal zalen in de kerk waarbij grotere groepen 1,5 meter afstand kunnen houden.

 

Met vriendelijke groet,

Moderamen
Commissie van Beheer

SBZ
Kosters

 

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief – GKV Rouveen – 3 september 2020

Beste gemeenteleden,

In de nieuwsbrief van 27 augustus hebben wij u meegedeeld dat we met ingang van 1 september het uitnodigingsbeleid willen aanpassen naar een aanmeldbeleid. Middels deze nieuwsbrief willen wij u daarover nader informeren. Dat doen we aan de hand van de volgende 7 vragen:

 1. Waarom moet ik mij registreren om de kerkdienst te bezoeken?
  Het registeren van bezoekers is een voorwaarde vanuit de overheid om meer dan 100 bezoekers te mogen ontvangen. Mocht er achteraf een besmettingsbron zijn geweest, dan is te achterhalen wie aanwezig waren. Daarnaast denken we dat we op deze wijze de beschikbare plekken maximaal kunnen benutten.
 2. Ik wil graag een kerkdienst bezoeken, hoe meld ik mij aan?
  Aanmelden kan via onze website www.levensbronrouveen.nl . Zowel via de knop “Aanmelden kerkdienst” op de beginpagina als via de directe link www.levensbronrouveen.nl/aanmelden.
 3. Wanneer kan ik mij aanmelden?
  Aanmelden kan vanaf maandag tot en met vrijdag 20:00 voor de daaropvolgende zondag. De eerste dienst waarvoor u zich kunt aanmelden is zondagmiddag 13 september, daarvoor kunt u zich aanmelden vanaf maandag 7 september. Zondagmorgen 13 september is een belijdenisdienst voor genodigden. Aanmelden voor die dienst is niet mogelijk.
 4. Waar moet ik op letten bij het aanmelden?
  – Aanmelden kan per persoon of per huishouden. Wanneer u meerdere personen uit één huishouden aanmeldt geeft u dit aantal door. Alleen degene die de aanmelding doet laat zijn contactgegevens achter.
  – Bij het aanmelden moet u een aantal vragen beantwoorden over eventuele gezondheidsklachten. Wanneer u meerdere personen uit één huishouden aanmeldt beantwoordt u deze vragen voor alle personen uit dit huishouden. Middels deze vragen wordt een gezondheidscheck doorlopen.
  – Als de aanmelding goed is ontvangen krijgt u een bevestigingsmail. Mocht u niets ontvangen, check dan uw spambox / map met ongewenste email.
  – U kunt u aanmelden voor zover het maximum aantal plaatsen niet is overschreden.
 5. Kan ik mij voor elke dienst aanmelden?
  In het rooster wordt aangegeven welke diensten toegankelijk zijn voor alle gemeenteleden. Dit rooster wordt volgende week met de gemeente gedeeld. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor de belijdenisdienst, doopdiensten en avondmaalsvieringen.
 6. Hoe vaak kan ik mij aanmelden?
  Enerzijds willen we graag dat de beschikbare plaatsen maximaal benut worden, anderzijds willen we ook zoveel mogelijk mensen een kans geven. We willen dit proberen te regelen zonder schema`s, wijkindelingen en al te veel regels. Wel willen we de volgende richtlijn hanteren:
  – Heeft u in de afgelopen 4 zondagen een dienst kunnen bezoeken, meldt u dan niet eerder aan dan op vrijdag. Andere gemeenteleden krijgen dan eerst de kans.Op deze wijze hopen we op een simpele manier voldoende roulatie te krijgen.
 7. Ik heb mij aangemeld, maar nu heb ik of iemand anders uit mijn huishouden toch gezondheidsklachten. Moet ik mij afmelden?
  Wanneer u of iemand uit uw huishouden gezondheidsklachten heeft mag u niet naar het kerkgebouw komen.
  Afmelden kan via kostergkv@levensbronrouveen.nl

Tenslotte nog het volgende, ook namens de (hulp-)kosters: wanneer u naar het kerkgebouw komt willen we u vriendelijk maar dringend vragen om de regels in acht te nemen. Met als één van de belangrijkste regels: 1,5 meter afstand bewaren. In de kerkzaal betekent dat 3 stoelen vrijhouden tussen elk huishouden. Dus het is bijvoorbeeld ook niet de bedoeling dat zelfstandig wonende kinderen bij hun ouders gaan zitten. Laten we met zijn allen de regels naleven, zodat we voorkomen dat we de kosters moeten omscholen tot kerkagent ;).

Met vriendelijke groet,

(Crisis)moderamen
Commissie van Beheer
Kosters

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief  – GKV Rouveen – 27 augstus 2020

Beste gemeenteleden,

In juni hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop we de kerkdiensten willen organiseren in de periode tot 1 september. Inmiddels nadert deze datum, wat dan ook de reden is geweest voor het nodige overleg.

Het coronavirus is niet weg en daarmee ook niet de maatregelen en beperkingen vanuit de overheid. Niettemin willen we wel een aantal wijzigingen doorvoeren per 1 september. Al deze aanpassingen vallen binnen de maatregelen van het RIVM en zijn grotendeels gebaseerd op de richtlijnen van het SKW. Op hoofdlijnen willen we u daarover informeren:

 1. Gemeentezang wordt weer toegestaan
  Gemeentezang is weer mogelijk mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De inhoud van het gebouw (m3) en de ventilatiecapaciteit zijn daarbij bepalend naast uiteraard de 1,5 meter maatregel. Wanneer we ons gebouw vanuit dat perspectief beoordelen concluderen we dat gemeentezang mogelijk is. Het is dan ook de bedoeling om per 1 september gemeentezang weer toe te staan. Het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken geeft aan dat hard zingen niet is toegestaan wanneer er weer wordt overgegaan tot gemeentezang. Dus zing en juich met hart en ziel maar zet de stembanden een beetje op de handrem.
 2. Er wordt weer een tweede kerkdienst gehouden
  De kerkenraad heeft besloten om per 13 september ook weer een middagdienst te houden. Tussen de kerkdiensten zal het gebouw extra geventileerd worden en er zal aandacht zijn voor schoonmaak. Ten aanzien van de schoonmaak tussen de kerkdiensten zullen we ook een beroep doen op gemeenteleden. We rekenen daarbij op uw/jouw hulp. Nader informatie volgt.
 3. Heilig Avondmaal vanaf 4 oktober
  Komend najaar zal weer gestart worden met het vieren van het Heilig Avondmaal. De viering zal in de middagdienst plaatsvinden, op deze manier kunnen we in de huidige vorm de morgendiensten voortzetten. Voor de viering van het Heilig Avondmaal zijn er in de periode van zondag 4 oktober tot en met zondag 13 december 8 middagdiensten gepland. Nadere informatie hierover en het exacte rooster worden binnenkort gedeeld via de gebruikelijke kanalen en de website.
 4. Aanmelden in plaats van uitnodigen
  De afgelopen maanden zijn er elke kerkdienst 2 of 3 wijken aangewezen, waaruit dan maximaal 100 gemeenteleden de kerkdienst konden bijwonen. Per 1 september willen we het uitnodigingsbeleid wijzigen naar een aanmeldbeleid. Dit houdt concreet in:
 • Wanneer u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich aan te melden en te registeren via een website of app. U doorloopt dan ook een gezondheidscheck.
 • Aanmelden is mogelijk tot het maximum aantal zitplaatsen is bereikt. Met inachtneming van de 1,5 meter-regel schatten we die voorlopig in op 115 plaatsen. In de praktijk gaan we ervaren of dat maximum verhoogd kan worden. Dit is op voorhand moeilijk in te schatten.

Een en ander wordt momenteel nader uitgewerkt, we houden u op de hoogte van de uitkomst hiervan. Leidend zijn daarbij de voorschriften vanuit de overheid, de 1,5 meter regel en het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid willen bieden om een kerkdienst bij te wonen.

 1. Overige activiteiten in het kerkgebouw
  Per 1 september willen we ook weer ruimte bieden voor overige activiteiten in het kerkgebouw. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
 • Het verzoek blijft om online te vergaderen wanneer dat een goed alternatief is;
 • De 1,5 meter regel maakt dat niet alle zalen zich lenen voor grotere groepen. De capaciteit van ons kerkgebouw is dus niet zoals we dat gewend waren. Dit kan dan ook de reden zijn dat de koster moet aangeven dat er op een bepaalde avond geen ruimte/mogelijkheid is;
 • Bij het beschikbaar stellen van ruimtes wordt prioriteit gegeven aan catechisaties, kerkenraads- en diaconievergaderingen. Overige bijeenkomsten zijn mogelijk, mits voldoende ruimte beschikbaar.
 • In de maand september willen we eerst ervaren hoe deze vergaderingen en bijeenkomsten op een goede manier kunnen worden ingeroosterd. In de loop van september wordt bepaald of en hoe er ook ruimtes beschikbaar kunnen worden gesteld voor bijbelstudieverenigingen. Nader bericht zal dan volgen.
 1. Risicogroepen

Uit eerdere communicatie over corona maatregelen kan de indruk gewekt zijn dat er voor ouderen een verbod zou gelden om de kerkdiensten te bezoeken. Dat is zeker niet de bedoeling geweest. De bedoeling was en is om, geheel in lijn met de RIVM adviezen, in het bijzonder aandacht te hebben voor de risicogroepen. In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het RIVM advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig. Wel wordt mensen uit risicogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen.

 

Voor een ieder blijft gelden, neem je verantwoordelijkheid en blijf de basisregels volgen:

 • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.

 

Met vriendelijke groet,

(Crisis)moderamen
Commissie van Beheer
Kosters

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief  – GKV Rouveen – 18 juni 2020

Beste gemeenteleden,

 

Nu op veel plekken in de samenleving versoepelingen gelden van de coronamaatregelen geldt dit ook voor ons als kerk. Per 1 juli bieden de voorschriften ruimte om maximaal 100 personen (excl. medewerkers) te verwelkomen tijdens de eredienst. Tot 1 juli geldt een maximum van 30 personen.

Dat het weer mogelijk is om een kerkdienst te bezoeken betekent helaas nog niet dat we terug kunnen naar het ‘oude normaal’. Het bezoeken van een kerkdienst is nog aan veel regels en voorschriften gebonden. De afgelopen periode hebben crisisteam, commissie van beheer en kosters zich gebogen over het opstellen van een gebruiksplan. Het gebruiksplan is een concrete uitwerking van de voorschriften van het RIVM en het protocol zoals opgesteld door het landelijk kerkverband en Steunpunt Kerk en Werk. Vanaf deze week is dit gebruiksplan te lezen op onze website (klik hier voor het gebruiksplan)

Middels deze nieuwsbrief willen wij u als gemeente nader informeren. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:

 1. Hoe geven we de komende periode invulling aan de mogelijkheden tot kerkbezoek?
 2. Wanneer kan ik een kerkdienst bezoeken?
 3. Waar moet ik aan denken als ik een kerkdienst ga bezoeken?

Hoe geven we de komende periode invulling aan de mogelijkheden tot kerkbezoek?

 • Als kerk willen we het gemeenteleven gaande houden, maar ook onze verantwoording nemen om het virus niet verder te verspreiden. We volgen de voorschriften van het RIVM en het protocol van Steunpunt Kerk en Werk. Daarbij willen we de grenzen niet opzoeken.
 • De periode tot 1 juli zien we als een proefperiode. De zondagen tot 1 juli worden er mensen uitgenodigd dan wel krijgen doopouders de gelegenheid mensen uit te nodigen.
 • In de periode vanaf 1 juli tot 1 september willen we u een mogelijkheid geven om de kerkdienst te bezoeken. De realiteit is echter wel dat een aantal van maximum 100 nog steeds beperkt is en daardoor ook de mogelijkheden.
 • Tot 1 september wordt er elke zondag één dienst gehouden, die net als in de afgelopen periode ook via internet te zien is.

Wanneer kan ik een kerkdienst bezoeken?

We hebben ons de afgelopen periode gebogen over verschillende methoden om invulling te geven aan maximaal 100 bezoekers. De conclusie is dat elke methode zijn voor- en nadelen kent. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een duidelijke en eenvoudige werkwijze:

 • Per zondag wordt aangegeven uit welke 2 of 3 wijken gemeenteleden de kerkdienst kunnen bezoeken;
 • Vooraf aanmelden is daarbij niet nodig. Op basis van prognoses, vakantieperiode en wijksamenstelling schatten we in dat de opkomst op deze manier onder de 100 personen zal blijven. In het onwaarschijnlijke geval dat het aantal van 100 personen overschreden wordt zal de koster u vragen om toch thuis de dienst mee te beleven.
 • Voor de maanden juli en augustus geldt het onderstaande schema.
 • 5 juli en 16 augustus staan gepland als doopzondagen, dan krijgen doopouders de gelegenheid om bezoekers uit te nodigen.
 • Vriendelijk doch dringend verzoek alleen naar het kerkgebouw te komen wanneer uw wijk staat ingeroosterd. Ook is het niet de bedoeling om te gaan ruilen, dat verstoort de prognose.

 

Zondag 5 juli Doopzondag – alleen op uitnodiging van doopouders
Zondag 12 juli Oost – wijk 1 West – wijk 1
Zondag 19 juli Oost – wijk 2 West – wijk 2 West – wijk 7
Zondag 26 juli Oost – wijk 4 Oost – wijk 5 West – wijk 3
Zondag 2 augustus Oost – wijk 8 West – wijk 5
Zondag 9 augustus Oost – wijk 7 West – wijk 4
Zondag 16 augustus Doopzondag – alleen op uitnodiging van doopouders
Zondag 23 augustus Oost – wijk 6 West – wijk 6
Zondag 30 augustus Oost – wijk 3 West – wijk 8

 

Waar moet ik aan denken als ik een kerkdienst ga bezoeken? 

De realiteit is helaas dat kerkbezoek in deze periode vraagt om een reeks aan regels en maatregelen. Deze zijn erop gericht om besmettingsgevaar te verkleinen.

Algemeen:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Mensen met een kwetsbare gezondheid of op oudere leeftijd (70 +) worden door het RIVM beschouwd als een risicogroep. Het advies van het RIVM is om grote bijeenkomsten te mijden. Wij willen u nadrukkelijk wijzen op dat advies.
 • Van huis naar de kerk:
 • Alleen samen reizen met personen uit hetzelfde huishouden.
 • Binnenkomst kerkzaal:
 • U dient uw handen te ontsmetten bij één van de hygiënezuilen;
 • Bewaar 1,5 meter afstand;
 • De ingang aan de Acaciastraat is gesloten;
 • We kunnen in de kerk momenteel geen ruimte/gelegenheid bieden voor ontmoeting. We willen u vragen om bij binnenkomst meteen naar de kerkzaal te gaan;
 • De garderobe is momenteel niet beschikbaar. Mocht u een jas bij u hebben, dan wij willen wij u vragen om die mee te nemen naar uw zitplaats;
 • Verspreid in de kerk staan er stoelen. Het is de bedoeling dat er tussen elk huishouden minimaal drie stoelen vrij blijven;
 • De toiletten zijn beschikbaar, maar wij willen u vragen om dit tot een minimum te beperken;
 • Er is geen kinderoppas beschikbaar.

 

 • Tijdens de kerkdienst:
 • Aangezien gemeentezang wordt gezien als een mogelijk risico willen wij u nadrukkelijk vragen niet mee te zingen;
 • Er wordt alleen digitaal gecollecteerd.
 • Verlaten kerkzaal:
 • We vragen u om de kerkzaal gefaseerd te verlaten, om opstoppingen te voorkomen. U krijgt daarvoor instructies via de beamer.
 • Ook na de kerkdienst is er geen ruimte/gelegenheid voor ontmoeting. Wij willen u vragen om meteen huiswaarts te gaan.

Tenslotte

Ondanks alle maatregelen zijn we dankbaar dat we weer een vorm van samenkomst kunnen organiseren, al is dat niet op de wijze zoals we dat het liefst zouden willen. Laten we hopen en bidden dat het virus verder uitdooft zodat we per 1 september 2020 verdere versoepelingen kunnen doorvoeren. 

Heeft u vragen  of opmerkingen dan kunt u zich wenden tot de koster of de commissie van beheer (Teun Lassche, 0615883342, tlassche@hotmail.com)

 

Met vriendelijke groet,

Crisisteam

Commissie van Beheer

Kosters

 

———————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief coronavirus – GKV Rouveen – 8 april 2020

 

Beste gemeenteleden,

Afgelopen maandag hebben we weer bij elkaar gezeten in verband met de maatregelen omtrent het corona virus. In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen te lezen.

KING
Van de KING commissie hebben we een berichtje, speciaal voor de jongens en meiden:

Komend weekend mogen we het feest van de opstandig van Jezus vieren!
Wat zou het leuk zijn als de preekstoel dan vol hangt met feestelijke werkjes. Heb jij zin om iets te kleuren of knutselen? Dan zorgen wij er voor dat de preekstoel zondag en maandag feestelijk versierd is.
Je werkje mag je tot en met vrijdag 10 april 18:00 uur inleveren in de brievenbus van de kerk.

Groetjes van de KING commissie

Hoe beleef jij deze tijd?
De impact van corona op ons dagelijks leven is groot!
We kunnen elkaar niet meer ontmoeten in de kerk, maar we kunnen wel met elkaar delen wat ons in ons dagelijks leven bezighoudt. Zo kunnen we toch met elkaar meeleven in deze bijzondere tijd!

Maak een foto die zichtbaar maakt hoe jij deze bijzondere tijd beleeft. Iedere zondagochtend, een halfuur voordat de kerkdienst begint, delen we de ingezonden foto’s binnen onze gemeente, thuis via de livestream.

Stuur je foto via WhatsApp naar Ruud Kuiper (06 57 66 62 84) en omschrijf daarbij in één regel hoe jij deze tijd beleeft. De deadline voor het aanleveren van foto’s is iedere donderdag om 17.00 uur.

Zangdienst tweede paasdag
Voor Tweede Paasdag heeft het zangcomité een zangdienst voorbereid voor jong en oud. Ook deze dienst is via internet en kerkradio mee te kijken en/of te luisteren. De dienst start om 10.00 uur, de uitzending om 09.30 uur.

Erediensten
A.s. vrijdag is het Goede Vrijdag, dominee Vellinga gaat in de dienst voor om 19:30 uur, start uitzending is om 19:00 uur.
Zondagochtend, Eerste Paasdag, gaat dominee de Graaf voor.
Alle zondagse diensten beginnen om 10:00 uur, om 09:30 uur start de uitzending met muziek. ’s Middags om 14:30 uur wordt er een eerder opgenomen kerkdienst uitgezonden.

Techniek regie groep
Dankzij de mensen van de techniek kunnen we de uitzendingen nu ook via beeld meebeleven. De huidige oplossing vergt voor de technici nog veel handmatige handelingen met kans op storingen, daarom wordt er nu gekeken naar een gedegen oplossing voor KerkTV.

Overdenkingen
Op maandag, woensdag en vrijdag is er via internet en kerkradio ’s ochtends om 10:00 uur een overdenking te beluisteren, afgewisseld met muziek. Deze zijn later ook terug te luisteren via onze website.

Lesmateriaal Catechisatie
Deze week komt de 4e en laatste uitwerking online te staan van de thuis catechisatie. Op onze website zijn de uitwerkingen hier terug te vinden. Nogmaals van harte aanbevolen om hier samen met je kinderen mee aan de slag te gaan. Ook via deze kant hartelijk dank aan Arjo Riemer voor deze mooie bijdrage.

Tot slot
We wensen iedereen in deze bijzondere periode toe dat de boodschap van Pasen des te krachtiger mag doordringen:  Loof de Heer, want Jezus Christus heeft de dood overwonnen!

Mochten er vragen zijn, ideeën, laat het ons gerust weten. Dan nemen we dat mee in ons volgende overleg.

Namens het crisis team,

Ds. Rolf van Ommen
Derk Knoll
Klaas-Jan Kisteman
Peter Poolman
Hans Kisteman
Henri Buitenhuis

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing schrijf u dan hier in.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Nieuwsbrief GKV Rouveen i.v.m. Corona maatregelen – 26 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week hebben we opnieuw bij elkaar gezeten in verband met de maatregelen omtrent het corona virus.

Eredienst
We hebben besloten om de zondagse ochtenddienst vanaf nu om 10:00 uur te laten beginnen. Dit geeft iets meer ruimte om de voorbereidingen voor de techniek goed op te starten. Om 9:30 zal de uitzending beginnen met muziek waarbij de dienst zelf om 10:00 uur begint.

Verder gaan we de komende tijd op dezelfde manier verder. Een eredienst met ondersteuning van een klein zangkoor, zodat we met een kleine groep een mooie dienst kunnen beleggen wat ook in lijn is met de landelijke richtlijnen.

Aanstaande zondag gaat dominee de Graaf voor, de week erna dominee van Ommen. Om 14:30 zullen we een eerder opgenomen dienst afspelen via kerkradio en internet.

Techniek regie groep
We merken in deze situatie dat we meer en meer afhankelijk worden van de techniek. Wat mooi dat we zondags ook met beeld mee kunnen kijken via onze website, dank voor de mensen die zich daarvoor inspannen.

Om dit ook voor de komende tijd te waarborgen hebben we hiervoor een “techniek regie groep” opgezet. We hebben Carlo Bonte gevraagd dit te coördineren. Mocht je het leuk vinden om hierin mee te draaien, laat het dan even aan Carlo weten.

Op onze website hebben we een nieuwe pagina ingericht waarop de diensten met beeld live te volgen zijn. Hier zijn ook de eerder opgenomen diensten terug te kijken. Het alleen (terug)luisteren is ook mogelijk, dit gaat op de zelfde manier als altijd op deze pagina.

Lesmateriaal Catechisatie
Ook deze week is er weer een nieuwe uitwerking te vinden voor thuis catechisatie. Dit materiaal van Arjo Riemer biedt mooie kansen om als ouders met je kinderen in gesprek te gaan. De uitwerking van deze week is hier te vinden. Mocht je je ervaringen willen delen of vragen hebben dan hoort Arjo dat graag, dit kan via mail naar arjo2@me.com.

#Nietalleen
Vanuit de diaconie hebben we ons aangemeld bij het landelijke initiatief #nietalleen. Meer informatie is te vinden op de website http://www.nietalleen.nl/

Verder wordt er vanuit de diaconie nagedacht om ook door de weeks wat uit te zenden via de kerkradio/internet. We hopen komende week hier een eerste start mee te kunnen maken. Hier volgt binnenkort meer informatie over.

Activiteiten
Omdat de maatregelen verlengd zijn tot begin juni kunnen de geplande activiteiten tot die tijd niet doorgaan. Dit houdt in dat het afscheid van dominee de Graaf op 16 en 17 mei niet doorgaat. Het emeritaat van dominee de Graaf gaat in op 20 mei 2020. Aan het afscheid zal later invulling worden gegeven.

Ook de belijdenisdienst van 24 mei gaat niet door, hiervoor wordt tzt een nieuwe datum gepland.

Crisis team
Als moderamen hebben we een ‘crisis-team’ opgericht voor het dagelijks bestuur tijdens deze corona crisis. Hierbij is ook de SBZ is aangesloten. We vergaderen wekelijks (volgens de richtlijnen van het RIVM, ook middels Skype) en sturen na elke vergadering deze nieuwsbrief uit via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook op de website geplaatst. Aanmelden voor het geval je de nieuwsbrief nog niet ontvangt kan ook via de website.

Het is inmiddels duidelijk dat we best voor een lange tijd te maken zullen hebben met de gevolgen van het corona virus. Wat dit op de langere termijn met ons gaat doen, weten we niet. De impact is voor velen nu al groot. Dit vraagt veel van ons. Veerkracht, uithoudingsvermogen en G(g)eestkracht. Laten we de HERE in ons gebed vragen of Hij ons die ook allen ruim schenken wil.

Mochten er vragen zijn, ideeën, laat het ons gerust weten. Dan nemen we dat mee in ons volgende overleg.

Namens het crisis team,

Ds. Rolf van Ommen
Derk Knoll
Klaas-Jan Kisteman
Peter Poolman
Hans Kisteman
Henri Buitenhuis

 

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing schrijf u dan hier in.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Maatregelen coronavirus GKV Rouveen – 19 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Gisteravond hebben we wederom overleg gehad naar aanleiding van de maatregelen die we getroffen hebben i.v.m. het corona virus.

We hebben teruggekeken op afgelopen zondag en daarin ook de geluiden uit de gemeente ter harte genomen. Dit heeft ons er toe gebracht om op dezelfde voet door te gaan met hier en daar een aanpassing. We denken dat op deze manier de verschillende doelgroepen in de gemeente zo goed mogelijk worden aangesproken. De dienst zal komende zondag om half 10 starten, dominee van Ommen zal voorgaan. Volgende week zal dominee de Graaf voorgaan om half 10.

Voor de mensen die via de kerkradio meeluisteren zal er nagedacht worden over een passende invulling via de kerkradio om half 3.

Door één van onze catecheten (Arjo Riemer) is een voorstel uitgewerkt voor thuis catechese. Dit is de eerste in een wekelijkse uitgave tot aan Pasen. De uitwerking is te vinden door hier te klikken. Een oproep aan de ouders om hier met je kinderen mee aan de slag te gaan. Overigens kan iedereen er zijn voordeel mee doen.

We beraden ons nog over hoe we de verkiezingen gaan invullen, hier komen we op een later moment op terug. De namen van de broeders die op tal staan zullen ook in de Oost West komen die vandaag of morgen bij u bezorgd wordt.

We merken dat deze situatie heel wat doet met ons allemaal. Waarbij er ook vragen ontstaan binnen pastoraat en diaconaat. Daarom wijzen we jullie nog eens extra op de mogelijkheid voor oud en jong om telefonisch of via mail contact op te nemen met ouderling/diaken/wijkhulp of de predikant. De predikanten zijn te bereiken op 06-80184021 (ds. van Ommen) of 06-40541603 (ds. de Graaf). Omdat we de richtlijnen van de RIVM volgen om persoonlijk contact te vermijden willen we juist deze vorm van contact van harte aanbevelen.

Laten we met elkaar de mogelijkheid zoeken om in deze omstandigheden de Here te dienen en voor elkaar er te zijn.

Om met de woorden van premier Rutten af te sluiten: “Let een beetje op elkaar”.

Moderamen GKV Rouveen

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing laat het dan weten door een bericht te sturen naar gkv@levensbronrouveen.nl
Daarnaast zal dit bericht ook op onze website worden geplaatst.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–


Dinsdag 17 maart 2020

De Oost West wordt deze week bezorgd door gemeenteleden op vrijdag of zaterdag.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Maatregelen coronavirus – GKV Rouveen – vrijdag 13 maart 2020


Beste gemeenteleden,

Vanavond zijn we als moderamen opnieuw bij elkaar geweest. Zoals gisteren is besloten, zullen er tot en met 31 maart geen reguliere kerkdiensten worden belegd. Daarnaast worden alle kerkelijke activiteiten, zoals vereniging en catechisaties, binnen het kerkgebouw stopgezet.

Aanvullend hierop raden we aan om terughoudend te zijn in het elkaar opzoeken. Diaconaal en pastoraal bezoek zullen alleen in dringende gevallen plaatsvinden.

Aanstaande zondagmorgen zal er om 09:30 uur via onze website/kerkradio een korte eredienst worden uitgezonden (beeld en geluid). Bereikbaar via pagina Kerkdienst luisteren. Ds. van Ommen zal hierin voorgaan, de dienst is zonder gemeenteleden. Deze dienst is later ook via de website terug te luisteren/bekijken. Er zal deze dienst ook een collecte gehouden worden, dit gaat via de GIVT app (zie https://www.givtapp.net voor meer informatie).

Verder worden er zondag meerdere landelijke diensten aangeboden die u kunt beluisteren of meekijken. Bijvoorbeeld om 10:30 via https://www.gkv.nl/live-uitzending-landelijke-kerkdienst/. Of via de website van Steunpunt Kerkenwerk https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/ , hier zijn verschillende diensten te beluisteren.

In het geval van een overlijden is er een protocol opgesteld voor de begrafenis. Hierbij mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

De verkiezing van ambtsdragers die gepland stond op 29 maart zal op een ander moment plaatsvinden. Zondag zullen wel de namen worden afgekondigd van de mensen die op tal staan.

We zullen per week bekijken in hoeverre de maatregelen bijgesteld moeten worden.

We beseffen dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn waarin we ons diep afhankelijk weten van onze Here. Tegelijk hebben we ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze gemeenteleden. We hopen en bidden dat de Here deze maatregelen wil zegenen.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen of suggesties zijn, laat ze weten aan Klaas-Jan Kisteman (kjkisteman@gmail.com) of Derk Knoll (knollderk@gmail.com)

Moderamen GKV Rouveen

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing laat het dan weten door een bericht te sturen naar gkv@levensbronrouveen.nl

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Donderdag 12 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Vanavond zijn we met het moderamen bij elkaar geweest naar aanleiding van de persconferentie van vandaag, om ons te buigen over het al dan niet door laten gaan van kerkelijke activiteiten.

Besloten is om tot en met 31 maart geen reguliere kerkdiensten te beleggen. Dit is in lijn met de RIVM richtlijn en met wat zowel de GKV als PKN op hun landelijke website communiceren.

Voor komende zondag is het voornemen om een kerkdienst uit te zenden, zonder gemeenteleden. Deze dienst is dan thuis via internet of kerkradio te volgen. Deze dienst begint om 09:30 uur.

Ook de overige kerkelijke activiteiten gaan niet door of worden verplaatst.

Dit betekent dat de gemeentevergadering van 16 maart wordt verplaatst naar een later tijdstip. Ook de catechisaties en verenigingen zullen niet doorgaan tot en met 31 maart.

Morgenavond (vrijdagavond 13 maart) komen we opnieuw bij elkaar voor definitieve en aanvullende besluitvorming hierover.

We leven mee met een ieder die zich in deze situatie extra zorgen maakt of in spanning zit. Laten we voor de wereld, voor Nederland en zeker ook voor onze gemeente bidden in deze situatie en ons vertrouwen in de Here zoeken.

Moderamen GKV Rouveen

Ps. Graag het bericht zoveel mogelijk delen zodat een ieder op de hoogte is. Nadere informatie volgt. Er is een bericht per e-mail gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Krijgt u de mail niet en wilt u worden opgenomen in de mailing laat het dan weten door een bericht te sturen naar gkv@levensbronrouveen.nl.