Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft besloten de kerkdienst van nieuwjaarsdag niet door te laten gaan.

Voor de preekvoorziening bleek het tot nu toe niet te lukken om een voorganger te vinden. Omdat het de dag erna zondag is, zouden we drie dagen in moeten vullen om een goede dienst te verzorgen. Met deze argumenten leek het de kerkenraad plausibel om de nieuwjaarsdienst van de lijst te halen. Hierom zal de dienst van oudejaarsdag dan ook meer in het teken staan van een (jaar)wisselingsdienst.

Verder zijn de invulling van de kerstdagen enigszins gewijzigd. Eerste kerstdag zal meer in teken staan van een kerstzangsamenkomst. Voor tweede kerstdag (zondag) worden ‘gewoon’ twee diensten ingepland.

Op zijn eigen verzoek zal ds. Klaas van den Geest komende maanden enkele preekdiensten verzorgen. Hij zal bijvoorbeeld diensten van ds. Rolf van Ommen overnemen en/of in de plaats komen van een gastpredikant.

De Kerkenraad.