Beste gemeenteleden,

1 september 2021 willen we de kerk app in gebruik nemen. Meer informatie hierover is recent gedeeld via de digitale nieuwsbrief. Mocht u deze niet ontvangen hebben of gemist, kijk dan op www.levensbronrouveen.nl/kerkappĀ 

Hier is meer informatie over de kerk app te vinden.