Beste gemeenteleden,

Sinds 1 september 2021 hebben we als gemeente de Scipio kerk app in gebruik genomen. Een groot gedeelte van de gemeente maakt hiervan gebruik.

De Scipio app bevat modules die nog niet geactiveerd zijn, één daarvan is het digitaal collecteren. Afgelopen periode hebben de financiële commissie, diaconie en communicatie commissie onderzocht of de Scipio app de Givt-app kan vervangen voor wat betreft het digitaal collecteren tijdens kerkdiensten.

De voordelen van de Scipio app ten opzichte van de Givt-app zijn:

  • serieuze kostenbesparing voor de kerk;
  • beter inzicht in collectedoelen;
  • niet meer nodig om twee (kerk gerelateerde) apps te gebruiken.

Het grootste verschil tussen beide opties is het opwaarderen van een tegoed. Binnen de Scipio app zal er namelijk eerst een tegoed opgewaardeerd moeten worden voordat er gegeven kan worden aan collectedoelen. Het bedrag waarmee het tegoed wordt opgewaardeerd wordt vervolgens, na akkoord, automatisch geïncasseerd. In principe is het gelijk aan het kopen van kerkmunten maar dan digitaal.

Afgelopen periode heeft een testgroep de digitale collecte binnen de Scipio app mogen gebruiken. De resultaten hiervan zijn positief.

Dit heeft ons doen besluiten om per 1 januari 2022 te starten met digitaal collecteren via de Scipio app. De Givt-app zal tot en met 31 januari 2022 nog te gebruiken zijn.

Een handleiding zal in Scipio app en op www.levensbronrouveen.nl/digitalecollecte worden gepubliceerd.

Ben je nog geen actieve gebruiker van de Scipio app? Zorg ervoor dat jouw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie (kerkelijkbureau@levensbronrouveen.nl). Zodra je dit geregeld hebt ontvang je een uitnodigingsmail met instructies hoe je de app kunt installeren.

Met vriendelijke groet,

Financiële commissie
Diaconie
Communicatie commissie