Synodejournaal 17 mei

Geplaatst op Apr 20 2014
Nieuws >> Hoofdpagina

De synode heeft nog geen besluit genomen of het nieuwe Liedboek in de kerken gebruikt gaat worden. Op 23 mei wordt de bespreking over dit Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ voortgezet. Dit heeft alles te maken met het feit dat we ook een nieuw Gereformeerd Kerkboek gaan vaststellen. In het synodejournaal vertelt synodevoorzitter Paul Voorberg over dit agendapunt en  andere onderwerpen die de synode deze week besproken heeft.

Klik op deze link voor het synodejournaal.

 

Terug