Schooldag 2014: ‘Navolging en wij’

Geplaatst op Jul 17 2014
Nieuws >> Hoofdpagina

Met medewerking van o.a.: Koert van Bekkum,
Jan Hoogland, Sander van den Houten, Rob van Houwelingen, Martin Jan de Jong, Huib Jongenburger, Roel Kuiper, Christine Langeraar, Huib van Leeuwen, Jan Ophoff, Hans Schaeffer, Ida Slump, band Sprint (Houten), Jan van der Stoep, Thijs Tromp, Mees te Velde, Duurt Vonck, Anne Westerduin, Jan Westert, Esmé Wiegman, en vele studenten.
 
Op zaterdag 27 september 2014 houdt de Theologische Universiteit in Kampen haar jaarlijkse Schooldag. Dit is een ontmoetingsdag die de verbondenheid uitdrukt tussen de TU en de kerken. Iedereen die een dagje mee wil lopen in Kampen is hartelijk welkom.
 
Het programma gaat dit jaar over ‘Navolging’. Veel christenen en christelijke organisaties bezinnen zich op hun identiteit. Wat betekent het om Christus na te volgen? Wat betekent het om discipel van Jezus te zijn? Hoe dienen we God in onze tijd? Hoe doen we dat samen?  
 
Aan de TU is dit jaar een nieuwe leerstoel ‘Christelijke identiteit’ gevestigd. Prof. dr. Roel Kuiper, die deze leerstoel bekleedt, zal op 27 september de hoofdlezing houden: ‘Navolging en wij. Christelijke identiteit in een veranderende wereld’. Verspreid over de dag zijn er meer dan tien workshops. Daarin treden docenten en hoogleraren van de TU op met mini-colleges over het thema ‘navolging’. Ook zijn organisaties als de NPV, het cGMV en de LVGS uitgenodigd om aan te geven hoe zij omgaan met het vormgeven van christelijke identiteit in het beleid en in de praktijk van hun organisatie.
 
Verder is er muziek, er is ruimte voor ontmoeting en ontspanning, samenzang en er is werk van kunstenaars over het thema. Een gevarieerde dag in een oude traditie. Welkom!
 
Meer over het programma en aanmelding voor de workshops van jouw keuze: www.schooldagkampen.nl. Zie ook het schooldagnummer van TU Magazine dat DV 14 september verschijnt!
 
NB: Na afloop van de Schooldag wordt in de Bovenkerk van Kampen door Jorrit Woudt, Harm Hoeve en Minne Veldman een benefietconcert georganiseerd voor Luisterpost. Een extra reden om naar Kampen te komen!
Terug