Reacties thema-avond 26 november

Geplaatst op Dec 02 2014
Nieuws >> Hoofdpagina

De commissie Gieter organiseerde 26 november een thema-avond over het jaarthema "Thuis in Gods huis". De reacties tijdens deze avond zijn hieronder terug te lezen:

 

§   Mooie avond (super, fijn, leuk positief, ontspannen, leerzaam) 17 x

§   Super om in kleine groepjes met elkaar te praten 14 x

(waardevol, fijn, veilig, persoonlijk, leerzaam, open, positief, werkt goed)

§   Combinatie jong en oud (mooi, verbinding, super, leuk, leerzaam, positief, goed) 10 x

§   Voor herhaling vatbaar 6 x

§   Goed, fijne open sfeer/ leuke gesprekken gehad 5 x

§   Ga zo door 5 x

§   Stellingen waren goed om een gesprek op gang te maken 4 x

§   Positief om open met elkaar te spreken 3 x

§   Goed georganiseerd 2 x

§   Het was goed zo/alles ging prima

§   Alle lof over deze avond

§   Elkaar beter leren kennen

§   Spreken in kleine groepen creëert veiligheid

§   Contacten met mensen die je anders amper spreekt

§   Nog een avond in dit seizoen om het leven te houden

§   Mooie groep gemeenteleden, fijne gespreken! A.U.B. nog eens herhalen

§   Open sfeer, iedereen betrokken, praten en delen helpt om sfeer te verbeteren

§   Positief, eerst wat argwanend maar wel leuk om zo als gemeente samen te zijn

§   Goed voor verder groepsproces

§   Zet je aan het nadenken

§   In contact met mensen die je anders niet zo snel spreekt

§   In onze gemeente komt niemand iets te kort qua kerkdiensten

§   Leuk om van oudere mensen te horen hoe ze in het geloof staan

§   Leuk om oudere mensen ook eens te spreken i.p.v. alleen zien op zondag

§   Ouderen zijn een voorbeeld

§   Ouderen laten jongeren weten wat er speelt en andersom, men weet dat niet van elkaar

§   Ga zo door GIETER, op een mooie oogst

§   Vaker doen, 4/5 keer per jaar

 

Tips/Wat kan beter

§   2e deel met stellingen 5 x

(Rommelig, geluid niet ok, lastig mening klaar te hebben, langdradig, tweeërlei uitleg)

§   Groepen indelen door nummering 3 x

§   Miste Bijbellezen en gebed op het einde 2 x

§   Gooi alle verenigingen door elkaar om jong en oud te verbinden 2 x

§   Meer jongeren tot 20 tot 30 jaar (mijn leeftijdsgroep)

§   Langer tijd voor gesprek in kleine groepen

§   Het lukte niet om in een groepje te komen met jongeren

§   Koffie vooraf in Oost-West, inloop v.a. 19.45, start 20.00

§   Meer Bijbelstudie-groepen ofwel gesprek met de Bijbel open

§   Positief mogelijk dit per wijk of twee wijken doen

§   Onderwerp als persoonlijke geloofsbelijdenis; thuis voorbereiden

§   Proberen nog meer jong en oud te krijgen

§   Als we praten over veiligheid in de kerk, dan praten we te mooi.

§   Ik mis de aanwezigheid van de kerkenraad

§   Gaat het om mijn mening of wat God zegt?

§   De mens maakt zich het meeste zorgen over dingen die nooit gebeuren

§   Boek thuis in Gods huis in kleine groepen tweewekelijks bespreken, dan komt het gesprek op gang

§   Zitplaatsen voor in de kerk innemen, zodat niet iedereen achter in gaat zitten

§   Een dienst met beleving: Eerbied voor God, geen mobieltjes tijden collecte, meelezen in de Bijbel

Terug