Nieuwsbrief MERF juni 2017

Geplaatst op Jul 04 2014
Nieuws >> Hoofdpagina

De nieuwste nieuwsbrief van de MERF kunt u via deze link downloaden. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en heeft als doel om het evangelie uit te dragen in het Midden-Oosten en christenen en bekeerde moslims daar te steunen. Meer informatie is te vinden op de website van MERF.

In deze nieuwsbrief van juni leest u over de Farsi Media Dienst van de MERF. Farsi is de taal van Iran, een groot deel van Afghanistan en aangrenzende gebieden.

Momenteel erkennen Iraanse autoriteiten slechts enkele kerken. De meeste van het groeiende aantal kerkelijke groepen zijn helemaal ondergronds, of ze staan onder strikt toezicht van de politie. Toch neemt het aantal bekeerlingen gestaag toe. Maar er zijn altijd zorgen over islamitische spionnen die proberen te infiltreren in de huiskerken. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen nodig met als consequentie dat het voor jonge bekeerlingen erg lang duurt om door andere bekeerlingen geaccepteerd te worden. In die tussentijd zijn zij vaak erg eenzaam, zonder broederschap en pastorale zorg.

 

 

 

Terug