"Mijn Koran is Jezus"

Geplaatst op Sep 29 2010
Nieuws >> Hoofdpagina

 Vitaal Gereformeerd

Geestelijke groei… wie wil dat niet?! 
Het verlangen zó te leven, zoals God dat graag wil. 
Maar de praktijk is vaak zo weerbarstig; vol met vragen en soms zelfs tegenstellingen. En soms denk je: “Laat ook maar, ik geloof het allemaal wel…”

De komende maanden organiseren de kerkenraden van de Gereformeerde kerk in Rouveen en Staphorst een Drieluik Thema Avonden. Door middel van diverse sprekers en actuele onderwerpen willen we zowel jongeren als ouderen bereiken. Want Gereformeerd-zijn is mooi! Dat willen we tijdens deze avonden naar voren laten komen. Een aantal zaken die op dit moment binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt spelen willen we op een positieve manier benaderen. Om bewust gereformeerd te zijn, met een open houding naar de toekomst. Daarbij is er natuurlijk de gelegenheid om kritische vragen te stellen.

De avonden worden georganiseerd met medewerking en steun van een zevental buurgemeenten: Dalfsen, Hasselt, Nieuwleusen, Meppel, Rouveen, Staphorst en Zwartsluis. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met ons actief deel te nemen aan deze Drieluik Thema Avonden.

Ga de uitdaging aan en bezoek deze avonden!

16 september - Prof. M. te Velde - "Leven met verschillen in de kerk"

7 oktober - Ds. M. de Vries - "Mijn Koran is Jezus"

21 oktober - Ds. J. Schreuder - "Man en vrouw in de kerk"

Meer informatie op http://www.vitaalgereformeerd.nl/

Terug