"Man en vrouw in de kerk"

Geplaatst op Oct 08 2010
Nieuws >> Hoofdpagina

 

In de samenleving vervullen vrouwen die daar capaciteiten voor hebben allerlei leidinggevende functies. Ook vrouwen uit ons midden. Waarom zouden zij dan in de kerken geen diaken, ouderling of predikant kunnen worden? Wordt het tijd om hen tot die ambten toe te laten? Blijven er ten onrechte mooiegaven ongebruikt? Deze vragen zijn op dit moment voluit onderwerp van gesprek in onze kerken.

We willen met elkaar graag blijven uitgaan van wat de Bijbel ons zegt. Wat vinden we hierover in de Bijbel? En hoe kan het dat over de toepassing daarvan verschillen van mening bestaan?

Wat kan het voor ons betekenen, als er gezegd wordt: ‘Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer....’. En: ‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad....’ (Efeziërs 5:22,25).

Hoe kan het dat vrouwen wel mogen bidden en profeteren, en dat in dezelfde briefstaat dat zij in de samenkomsten moeten zwijgen? (1 Kor. 11:5 en 14:34). Waarom staat Paulus de vrouw niet toe dat ze in de kerk zelf onderwijst of gezag over mannen heeft? (1 Tim. 2:12).

De Bijbel leert ons de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maar tegelijk lezen we over verschil in positie. Is dat alleen omdat vroeger over de hele linie vrouwen nauwelijks leiding gaven? En moeten we dat nu in de kerk veranderen, in navolgingvan wat in de samenleving gebeurt?

Het is de bedoeling om de bijbelse grondlijnen en hun betekenis voor vandaag te bespreken. Gelijkwaardigheid en elkáár dienen, als mannen en vrouwen sluit verschil in positie niet uit. Juist doordat we verschillend zijn kunnen we elkaar prachtig aanvullen. Nadenken over het bijbelse onderwijs over man en vrouw kan ons helpen om als mannen en vrouwen enthousiast op onze eigen plaats, nog meer dan nu, onze gaven in te zetten in de kerk.

Kijk ook op http://www.vitaalgereformeerd.nl/

Terug