Pilot doopzondagen

Update 6-3-2019:

De Kerkenraad heeft besloten om de dooppilot nog tot eind van dit jaar door te laten lopen. Elke 2e zondag van de maand is het dan doopzondag. Enige verschil is dat het tijdstip van de doopdienst nu in overleg met de predikant en doopouders wordt gekozen.


De Levensbron Rouveen is een jonge gemeente waar relatief veel kinderen geboren en gedoopt worden. Daar zijn we blij mee en God dankbaar voor. Vanuit de gemeente wordt -met name wanneer er veel kinderen in korte tijd gedoopt worden- regelmatig de vraag gesteld of er geen doopzondagen ingesteld kunnen worden. Hiervoor worden diverse redenen aangedragen. De kerkenraad heeft hierover gesproken en besloten om een pilot te starten met doopzondagen. Dat wil zeggen dat er in een vastgestelde periode ervaring kan worden opgedaan met doopzondagen. Uiteindelijk kan op basis van de opgedane ervaringen van betrokkenen besloten worden om wel of niet over te gaan tot het instellen van doopzondagen.

De concrete uitwerking is dat iedere tweede zondag van de maand een doopdienst is. Het tijdstip is in overleg met de predikant en de doopouders. Ouders kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de doopzondag doorgeven dat ze hun kind op de 2e zondag daarna willen laten dopen. Zondag 8 juli 2018 is de eerste doopzondag, het verzoek is dan om uiterlijk zaterdag 30 juni doorgeven dat je je kind wilt laten dopen. Dit kan bij de wijkscriba die het op zijn beurt doorgeeft aan de wijkpredikant. Wanneer ouders kenbaar maken dat zij om principiële redenen hun kind zo snel mogelijk -dus eerder dan de eerstvolgende doopzondag- willen laten dopen dan is dat mogelijk. De ouders nemen dan zelf tijdig contact op met de wijkpredikant. De eerste doopzondag van de pilot is zondag 8 juli 2018 en de laatste zondag van de pilot is zondag 8 december 2019

Voor de doopzondag is het verzoek om het voornemen om te laten dopen uiterlijk 8 dagen daarvoor kenbaar te maken bij de scriba. Voor wijk West is dat Derk Knoll (knollderk@gmail.com) en voor wijk Oost Klaas-Jan Kisteman (kjkisteman@gmail.com).

 

Hieronder een overzicht met de data:

Doopzondag

Doorgeven uiterlijk

zondag 10 maart

Zaterdag 2 maart

zondag 7 april *
Let op: Deze doopzondag
is een week vervroegd

Zaterdag 30 maart

zondag 12 mei

Zaterdag 4 mei

zondag 9 juni

Zaterdag 1 juni

zondag 14 juli

Zaterdag 6 juli

zondag 11 augustus

Zaterdag 3 augustus

zondag 8 september

Zaterdag 31 augustus

zondag 13 oktober

Zaterdag 5 oktober

zondag 10 november

Zaterdag 2 november

zondag 8 december

Zaterdag 30 november