zondag 15 december 2019

Zondag 15 december    3e Advent

09:15 uur             ds. R. de Graaf

11:00 uur             ds. R. de Graaf         

                            1e collecte:      Kerk

2e collecte:      Centrum Dienstverl. geref. kerken

14:30 uur             ds. G. Meijer, Zuidlaren (themadienst)

Collecte:         Indonesië Mission – Verre Naasten

 

Zondag 22 december    4e Advent

09:15 uur             ds. R. de Graaf

11:00 uur             ds. R. de Graaf         

                            1e collecte:      TU Kampen

2e collecte:      Diaconie

14:30 uur             ds. E. Woudt

 

Collecte:         Kerk

Lees verder