Heilig avondmaal

In het avondmaal gedenken wij met dankbaarheid hoe onze Heer Jezus Christus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven. Om de heiligheid van dit sacrament te bewaren, gebruiken we het Heilig Avondmaal alleen als we iedere dag opnieuw ons geloof en vertrouwen op Jezus Christus stellen, en daarvan in het openbaar belijdenis hebben afgelegd in de gemeente. Als gemeenteleden steunen wij elkaar daarin met bemoediging en aansporing.

Uitnodiging

We willen ook onze gasten uitnodigen om het Heilig Avondmaal met ons mee te vieren.
Ten eerste bent u altijd van harte welkom in onze eredienst, ook als u het avondmaal zelf (nog) niet kunt gebruiken.
Ten tweede nodigen we u uit om ook het brood en de wijn met ons delen als u; 
uw geloof en vertrouwen op Jezus Christus stelt;
daarvan in uw eigen kerkelijke gemeente belijdenis hebt afgelegd;
en aanspreekbaar bent op uw leven met de Heer.

We vragen u daarom als teken hiervan onderstaande verklaring te onderschrijven om zo de heiligheid van de avondmaalstafel te bewaren. U kunt dit doen door voorafgaand aan de eredienst uw naam en de naam van uw kerkelijke gemeente te schrijven in het gastenboek dat bij binnenkomst in de hal ligt. Onder 'Kerkdienst' en vervolgens 'Rooster' kunt u zien wanneer we als gemeente het Heilig Avondmaal hopen te vieren. 

Verklaring 

·         Ik verklaar dat ik belijdend lid ben van de hieronder genoemde kerkelijke gemeente en dat ik daar het recht heb het Heilig Avondmaal te vieren.

·         Ik belijd dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de Christelijke kerk wordt geleerd de ware en volkomen leer van de verlossing is.

·         Ik belijd dat ik vanwege mijn zonden een afkeer heb van mezelf, mij voor God verootmoedig en mijn leven buiten mezelf in Jezus Christus, mijn enige Verlosser zoek.

·         Ik belijd dat ik van harte begeer God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn Woord, met de wereldse begeerten te breken, mijn oude natuur te doden en Godvrezend te leven.