Kerkdienst

Diensten
De meeste zondagen houden wij drie diensten. De ochtenddiensten beginnen om 9.15 uur en 11.00 uur. De middagdiensten beginnen om 14.30 uur. In de zomermaanden en in bepaalde gevallen wordt van deze tijden afgeweken. Ook op de christelijke feestdagen worden kerkdiensten belegd. U bent altijd van harte welkom om vrijblijvend één of meer diensten mee te maken. In het rooster ziet u wanneer een dienst wordt gehouden.

Kerkgebouw
De diensten worden gehouden in het kerkgebouw De Levensbron. U vindt deze aan Esdoornlaan 3 in de dorpskern van Rouveen. Het kerkgebouw is een half uur voor aanvang van de dienst open. De plaatsen zijn vrij.

In de kerkdienst wordt gelezen uit het Woord van God in de Nieuwe Bijbelvertaling en wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en uit het Liedboek voor de Kerken. Mocht  u zelf niet in het bezit zijn van deze boeken, dan kunt u deze lenen bij binnenkomst. De te zingen liedteksten worden ook getoond op een projectiescherm.

Liturgie
Een kerkdienst verloopt in de regel via een vast patroon. Wij noemen dat de liturgie. Soms verloopt de kerkdienst wat anders, bijvoorbeeld als we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren, of wanneer de Heilige Doop bediend wordt. Ook worden van tijd tot tijd speciale diensten gehouden, aangepast voor mensen met een verstandelijke handicap of themadiensten welke zijn voorbereid en worden ingevuld met en door jongeren van de gemeente. 

Op afstand meeluisteren
Wij kunnen ons voorstellen dat de drempel om een kerkdienst te bezoeken hoog kan zijn.  U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via deze site of gratis downloaden om deze later een keer (opnieuw) te beluisteren.