Hé leuk dat jij een kijkje bij ons neemt!


KinG staat voor Kind in de Gemeente, en verwijst naar onze Koning, wij zijn allemaal Koningskinderen, kinderen van God onze Vader. 
De KinG-commissie zet zich in voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Doel is dat deze groep kinderen zich thuis voelt in onze gemeente. Ook willen wij de kinderen graag vertellen over God’s liefde en trouw.

KinG-activiteiten:

-       2x per jaar organiseren we een KinG-dienst: een feestelijke kerkdienst speciaal voor onze doelgroep en
     gelukkig geniet de hele gemeente mee!

-      
Elke zondag maken we een kerkboekje met puzzels en ruimte voor een preekverslag. Ook willen we de
     dominee ondersteunen om tijdens de preek de kinderen in de kerk aan te spreken, door middel van
     begrijpelijke taal, een pakkend voorbeeld, enz.


-      
We zien de kinderen graag elke zondag in de kerk! Om dat te stimuleren krijgen de kinderen die 4 jaar
     worden een uitnodigende kaart in het postvak.


-      
Organiseren van de 3+-club: elke maand komen de kinderen van 3-7 jaar tijdens de ochtenddienst in de
     huiskamer van onze kerk. Daar horen ze een Bijbelverhaal, leren ze een lied, maken een knutselwerkje,
     noem maar op! Heel gezellig, neem maar eens een kijkje!

-       Een baby geboren! Wat een feest! De ouders ontvangen een kaart van ons met informatie over de
     doopdienst. Graag denken we mee over een feestelijke doopdienst. De kinderen mogen naar voren komen
     tijdens de doop, een mooie foto van de baby op de beamer, extra muzikale begeleiding tijdens de dienst.
     Heeft u zelf een idee of verzoek? Mail het aan ons door!

-      Ook willen we graag ouders enthousiasmeren in de geloofsopvoeding voor hun kinderen. Bij voorkeur door
     met elkaar in gesprek te komen;  ideeën en tips met elkaar uitwisselen. We zoeken op dit moment nog naar
     vormen om dit tot stand te laten komen.

Samen zetten we ons in voor de kinderen in onze gemeente. Heeft u tips of ideeën? Dat horen wij heel graag! Neem contact op met één van onze commissieleden:Marina Buitenhuis, Jos Erkens, Sonja Lassche, Jettie Veerman en Jarnold Slager of mail naar: king@levensbronrouveen.nl