Beste gemeenteleden,

U en jij kunnen hier de antwoorden lezen die gegeven zijn de open vragen van de kerkspiegel. Het openbaar maken van deze antwoorden doen wij om samen te delen hoe gedacht wordt over samen geloven en gemeente-zijn. Ons doel is om hier verder over te praten en op een positieve manier van elkaar te leren. Omwille van de privacy hebben wij alle opmerkingen die over personen gaan of te herleiden zijn naar personen er uit gehaald.

 

Stuurgroep “de Kerkspiegel”.