Kerkkoor

 Doel van het koor:  muzikale ondersteuning in de kerkdiensten.
 
 
-  Het koor kan gebruikt worden tijdens kerkdiensten voor ondersteuning bij het zingen. 
   Dit geldt ook voor speciale diensten (themadiensten, doopdiensten etc.).
 
-  Contactpersoon voor het kerkkoor is: Carin Erkens (carin_hoeve@hotmail.com)/ 06 11318941