Kerkelijk bureau 


In de volgende gevallen is het nodig om contact op te nemen met het kerkelijk bureau.
 
·         Aanvraag attestatie
     Ga je verhuizen of voor studie een aantal jaren naar een andere stad waardoor je kerkelijk ook onder een andere gemeente valt, dan behoor je je attestatie aan te vragen bij het kerkelijk bureau. We kennen de volgende attestaties: 
 -      Doopattestatie
Deze wordt aangevraagd door de ouders of door het volwassen dooplid zelf (21 jaar of ouder). Na behandeling door de kerkenraad zal de attestatie worden verstuurd naar de ontvangende gemeente. Doopleden van 21 jaar of ouder kunnen het attest zelf afhalen bij het Kerkelijk Bureau en weer inleveren bij de kerkelijke gemeente van hun nieuwe woonplaats.
De kerkelijke gemeente van uw nieuwe woonplaats, wordt op de hoogte gesteld van de verhuizing en de komst van het nieuwe lid.
-         Belijdenisattestatie
Hetzelfde als bij een doopattest, maar dan voor belijdende leden. Het attest kan na behandeling door de kerkenraad worden opgehaald bij het Kerkelijk Bureau en door het belijdende lid zelf weer worden ingeleverd bij de nieuwe kerkelijke gemeente.
De kerkelijke gemeente van uw nieuwe woonplaats, wordt op de hoogte gesteld van de verhuizing en de komst van het nieuwe lid.
-        Gastlidmaatschap
Een belijdend of dooplid wordt gastlid van een gemeente als er sprake is van tijdelijk kerkelijk onderdak bij twee gemeenten tegelijk. Bijvoorbeeld; - een dooplid uit Rouveen gaat studeren in Groningen. Hij vraagt een gastlidmaatschap aan omdat hij doordeweeks in Groningen woont en daar ook catechisatie gaat volgen. Maar de weekenden is hij thuis bij zijn ouders in Rouveen. Op die manier blijft hij kerkelijk dooplid van de gemeente in Rouveen en wordt hij gastlid van de kerk in Groningen. Dit zogeheten gastlidmaatschap dient ook aangevraagd te worden bij het Kerkelijk Bureau. Het wordt na behandeling door de kerkenraad in principe afgegeven voor de periode van 1 jaar. Eventuele verlenging is na aanvraag mogelijk.
-         Reisattestatie
Als je een half jaar van huis gaat in verband met studie, stage of een reis, kun je een reisattest aanvragen (deze dien je in de plaats waar je verblijft in te leveren bij de kerkelijke gemeente ter plekke zodat je tijdelijk een kerkelijk onderdak hebt). Na de aanvraag zal het kerkelijk bureau in overleg met de wijkpredikant en wijkouderling een reisattestatie opstellen, waarna het afgehaald kan worden op het Kerkelijk Bureau.
 
·          Geboorte

Aangifte van de geboorte doe je bij het gemeentehuis, maar ook bij het kerkelijk bureau door een telefoontje, het sturen van een geboortekaartje of mail met daarin duidelijk vermeld
        -de (doop)naam en eventuele roepnaam
        -het geslacht
        -geboortedatum
        -geboorteplaats
       Voor het aanvragen van de bediening van de Heilige Doop kunt u bij uw wijkpredikant terecht.
 
·          Huwelijk

Kennisgeving van het huwelijk doe je door het sturen van een trouwkaart of mail naar het kerkelijk bureau, zodat het in de kerkelijke administratie verwerkt kan worden. Huwelijksvestiging vraag je aan bij je wijkpredikant, waar ook de liturgie e.d. wordt besproken. Voor het reserveren van het kerkgebouw kunt u bij de koster terecht.

·          Overlijden

In geval van overlijden kunt u door middel van een rouwbrief (of mail) hiervan mededeling doen aan het kerkelijk bureau. Het kerkelijk bureau zal de verdere afwikkeling binnen de kerkelijke administratie verzorgen.
 
·          Verhuizing
 
-      Buiten de gemeente
Bij verhuizing naar een woonplaats die buiten de huidige kerkelijke gemeente valt, moet de attestatie tijdig, minstens 4   weken vooraf , worden aangevraagd bij het kerkelijk bureau, dit i.v.m. afkondigingen. (zie onder het kopje Aanvraag  attestatie).
-     Binnen de gemeente
Als je verhuist binnen de gemeente is het belangrijk om je nieuwe adresgegevens door te geven aan het kerkelijk bureau. Ook als je bijvoorbeeld binnen wijk West of wijk Oost verhuist en er voor je gevoel weinig veranderd. Door je nieuwe gegevens even door te geven per mail of via het postvak van het kerkelijk bureau in de hal van de kerk, worden je gegevens ook gelijk aangepast in het Jaarboekje en doorgegeven aan je wijkouderling en wijkdiaken. Op die manier houden we samen ons ledenbestand actueel en betrouwbaar.
 
 
 
Contactgegevens Kerkelijk Bureau
 
Het kerkelijk bureau heeft een eigen postvak in de hal van de kerk. Hierin kan je een briefje met de gewijzigde gegevens (of geboorte-, trouwkaart, overlijdensbericht) deponeren. Ook heeft het kerkelijk bureau een eigen mailadres:
 
kerkelijkbureau@levensbronrouveen.nl
 
Kerkelijk bureau “De Levensbron”
T.a.v. A. Korterink-Bouwers
Hazelaarlaan 38
7954 ED Rouveen
tel. 0522-291670