JC: Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is een commissie voor en door de jongeren/jeugd van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Rouveen. Oorspronkelijk droeg deze commissie de naam JVO, wat staat voor Jeugd Verenigings Overleg en was opgericht als spreekbuis voor de jeugdvereniging. Inmiddels heeft de JC zich ontwikkeld tot een commissie die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten voor jongeren, zoals:
 
Praise-avonden:

de JC organiseert jaarlijks een aantal praise-avonden. Een praise-avond bestaat uit het zingen van praiseliederen en het luisteren naar een praiseband die hiervoor uitgenodigd wordt. De avonden worden doorgaans gehouden op zondagavond om 19.00 uur in de kerk. 

Voorbeelden: praise met de kerkband, praise met de PK band, praise met Focus Hardenberg, praise met Shine, praise met Descent

Themadiensten:

de JC organiseert jaarlijks een aantal themadiensten. Een themadienst wordt georganiseerd in samenwerking met de dienstdoende predikant. De JC verzint een onderwerp (actueel of een vraagstuk vanuit de jongeren) en zowel de preek als de liederen en de presentatie wordt hierop aangepast. Themadiensten worden vaak opgeleukt met muziek en bijvoorbeeld jongeren die een gedicht voorlezen, etc.  Themadiensten zijn i.p.v. een reguliere kerkdienst en is dus toegankelijk voor iedereen.

Voorbeelden: Hyves – always in touch, Belijden=doen, Wapenrusting, Talent?, Hoe gastvrij ben jij?, Samenwonen – do or don’t,  Help ik ben rijk.

Thema-avonden:

de JC organiseert jaarlijks een aantal thema-avonden. Tijdens een thema-avond wordt een onderwerp (actueel of een vraagstuk vanuit de jongeren) behandeld door een gastspreker van binnen of buiten de gemeente.  Deze avonden worden ingepland in overleg met de jeugdvereniging zodat de jeugdverenigingsleiders deze avond i.p.v. een verenigingsavond kunnen houden. De avonden worden doorgaans gehouden op zondagavond om 19.00 uur in de kerk. 

Voorbeelden: biosavond, thema-avond met Bert Reinds, thema-avond door de kerkenraad over het jaarthema, thema-avond met Marnix ten Kortenaar  

De jeugdcommissie is een op zichzelf staande commissie maar vanuit de kerkraad is er een ouderling aangewezen die als contactpersoon fungeert, daarnaast wordt de JC financieel ondersteund door de kerk.

Wij zijn altijd benieuwd naar uw/jouw mening en ideeën voor en over onze activiteiten, neem dus gerust contact met ons op!  Mailadres: jcrouveen@hotmail.com

Groetjes van de Jeugdcommissie